hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thách thức giảm nghèo ở miền núi
Năm 2018, Quảng Nam thay đổi cách thực hiện công cuộc giảm nghèo, theo hướng phải gắn với hộ nghèo cụ thể, giao chỉ tiêu theo số hộ chứ không theo tỷ ...
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra kết quả giảm nghèo ở cơ sở
Ngày 6.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh có chuyến kiểm tra kết quả giảm nghèo ở các huyện Thăng Bình, Đại Lộc. Sau khi kiểm tra thực tế một số ...
Quế Phước "đón đầu" nông thôn mới
Dù đến giai đoạn 2019 - 2021, xã Quế Phước (Nông Sơn) mới chính thức được triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng ...
Tuổi trẻ Điện Bàn với phong trào xây dựng NTM
Trong những năm qua, với tinh thần xug kích, nhiệt huyết cao, Thị đoàn Điện Bàn đã có nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc ...
Lập nghiệp trên đất Tiên Thọ
Trẻ tuổi, chịu khó gầy dựng nghề chăn nuôi từ tay trắng rồi sau đó kết hợp với dịch vụ thú ý trọng gói theo đúng ngành học của mình, thanh niên Đỗ Anh ...
Khôi phục giống nếp Hương Bàu
Giống nếp Hương Bàu hay còn gọi là Hương Lân có từ rất lâu ở các xã cánh đông của huyện Thăng Bình nhưng đã bị mai một. Vụ hè thu muộn mới đây, Trung ...
Thư viện ảnh

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

Đăng nhập
..
Những chuyến vé máy bay giá tốt nhất