hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Danh bạ liên lạc (17/04/2017)
.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NTM TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo QĐ 1015 ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh)
           
TT Họ và tên Chức vụ hiện tại Chức vụ BCĐ Di động email
1 Lê Trí Thanh CT UBND tỉnh Trưởng BCĐ tỉnh 0903555444 thanhquangnam70@gmail.com
2 Trần Anh Tuấn PCT UBND tỉnh Phó Trưởng Ban TT 0914081693 tuanbtm@gmail.com
3 Phạm Viết Tích GĐ Sở NN&PTNT Phó Trưởng ban 0913481789 tichpv@quangnam.gov.vn
4 Ngô Tấn PGĐ Sở NN&PTNT UV Thường trực 0913488548 ngotanthuysan@gmail.com
5 Võ Văn Viên Phó CVP UBND tỉnh UV Thường trực 0914146135 vienvx1964@gmail.com
6 Trần Văn Ẩn PGĐ Sở KH&ĐT UVTT BCĐ tỉnh 0913480618 antvqn@gmail.com
7 Đặng Phong GĐ Sở Tài chính UVTT BCĐ tỉnh 0985404440 dangphongtm@gmail.com
8 Nguyễn Công Thành PGĐ Sở GD&ĐT Ủy viên 0903575589 thanhnc@quangnam.gov.vn
9 Nguyễn Thanh Hồng GĐ Sở VH – TT&DL Ủy viên 0903590666 hongnt@quangnam.gov.vn
10 Trương Thị Lộc GĐ Sở Lao động – TB & XH Ủy viên 0905322721 truongthiloc69@gmail.com
11 Trần Bá Tú PGĐ Sở Xây dựng Ủy viên 0913497849 tutb@quangnam.gov.vn
12 Lê Quang Hiếu PGĐ Sở GTVT Ủy viên 0913480235 hieulq@quangnam.gov.vn
13 Nguyễn Văn Văn PGĐ Sở Y tế Ủy viên 0914127432 nhivan6@gmail.com
14 Lê Thị Tuyết Hạnh PGĐ Sở TN&MT Ủy viên 0989225354 tuyethanhle04@yahoo.com
15 Nguyễn Phi Thạnh GĐ Sở KH&CN Ủy viên 0913421782 nguyenphithanh@phuninh.gov.vn
16 Alăng Mai Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ủy viên 0905123697 alangmai66@gmail.com
17 Trần Ngọc Hòa PGĐ Sở Nội vụ Ủy viên 0914152717 ngochoasnv@gmail.com
18 Phạm Thị Ngọc Quyên PGĐ Sở TT&TT Ủy viên 0914239151 ngocquyenbcvt@gmail.com
19 Đặng Bá Dự GĐ Sở Công thương Ủy viên 0905666999 dangbadu3@gmail.com
20 Nguyễn Đức Dũng GĐ Công an tỉnh Ủy viên 0905127772 nguyenducdung0107@gmail.com
21 Nguyễn Hữu Nghĩa P Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Ủy viên 0982779927 nghianguyen200565@gmail.com
22 Nguyễn Bá Hưng Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh Ủy viên 0989848135 duylinh1977bpqn@gmail.com
23 Đặng Văn Đào GĐ Sở Tư pháp Ủy viên 0906510501 daodv@quangnam.gov.vn
24 Nguyễn Xuân Vinh Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ủy viên 0905847128 nxvinh@gso.gov.vn
25 Phạm Trọng PGĐ Chi nhánh NHNN tỉnh Ủy viên 0905265638 trong.pham@sbv.gov.vn
26 Phạm Văn Phong PGĐ Kho bạc Nhà nước tỉnh Ủy viên 0982256904 phongpv01@vst.gov.vn
27 Lê Hùng Lam PGĐ Chi nhánh NHCS - XH tỉnh Ủy viên 0905597141 hunglamvbsp@gmail.com
28 Ông Trần Văn Noa Chi cục Trưởng CCPTNT Ủy viên 0983557434 vannoaqs@gmail.com
29 Lê Thái Bình Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Ủy viên 0914026151 lebinhubmtqn@gmail.com
30 Lê Thị Thủy Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Ủy viên 0978819215  
31 Trần Khắc Thắng Phó Ban Tuyên giáo Ủy viên 0913480471 trankhacthangtttt@gmail.com
32 Nguyễn Hồng Minh Phó Ban Tổ chức Ủy viên 0905914600 minhbtttphuninh@gmail.com
33 Lê Thị Minh Tâm CT Hội Nông dân tỉnh Ủy viên 0976409434 letam30a@gmail.com
34 Võ Bảy Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ủy viên 0914127464 baylienminh@yahoo.com.vn
35 Phạm Thị Thanh Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Ủy viên 0948734666 thanhmif83@gmail.com
36 Đặng Thị Lệ Thủy CT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ủy viên 0982076212 lethuypnqnam@gmail.com
37 Huỳnh Cao Thiện CT Hội Cựu chiến binh tỉnh Ủy viên 0843741736 (a Cầm) hccbquangnam@gmail.com
38 Nguyễn Đình Tâm Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Ủy viên 0903558678 nguyendinhtamqs@gmail.com
39 Phạm Ngọc Sinh PGĐ Sở KH&CN, TB điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Ủy viên 0913480467 sinhkhcn@gmail.com
40 Phan Văn Tuấn PGĐ Công ty Điện lực Q Nam Ủy viên 0963176476 tuanpv73@yahoo.com.vn

 

Lượt xem:  1,866 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com