hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xã NTM kiểu mẫu

.

11/01/2018
.

BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND

ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

 

“Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” là xã đạt đủ các tiêu chí sau:

I. Đã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(1) theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

II. Đạt thêm các tiêu chí sau:

 

TT

Tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu

Khu vực 1

Khu vực 2

1

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm

Xã có thu nhập bình quân đầu người/năm của xã cao hơn ít nhất 5% so với thu nhập đạt chuẩn NTM theo quy định tại năm đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM

Xã có thu nhập bình quân đầu người/năm của xã cao hơn ít nhất 10% so với thu nhập đạt chuẩn NTM theo quy định tại năm đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM

2

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020

≤7% (không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội)

≤2% đối với các xã thuộc các huyện: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và không còn hộ nghèo đối với các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại (không tính hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội)

3

Tổ chức sản xuất (2)

Hợp tác xã nông nghiệp

Có ít nhất 01 HTX nông nghiệp được xếp loại hoạt động từ loại khá trở lên theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

4

Văn hóa

Xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”

Xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” theo quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

5

Y tế

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

≥ 90%

≥ 90%

6

Giáo dục

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp)

≥ 80%

≥ 95%

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

≥ 35%

≥ 50%

7

Môi trường

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (3)

≥ 80%

≥ 95%

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi (4) đảm bảo vệ sinh môi trường

≥ 70%

≥ 85%

8

Thông tin và Truyền thông

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành

Có trang bị mạng máy tính nội bộ (LAN) và có sử dụng ít nhất 02 phần mềm quản lý chuyên ngành

- Có trang bị mạng máy tính nội bộ (LAN) và có sử dụng ít nhất 02 phần mềm quản lý chuyên ngành

- Có sử dụng phần mềm một cửa điện tử và cung cấp ít nhất 01 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên

9

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non/mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia

100%

100%, trong đó có ít nhất 01 trường mầm non/mẫu giáo hoặc tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

10

Giao thông

- Tỷ lệ các tuyến đường trục xã có hệ thống đèn chiếu sáng và có cây xanh, bóng mát (cây cách cây tối đa 10m)

≥ 50%

≥ 70%

- Cắm mốc đầy đủ đường trục xã, trục thôn theo quy hoạch xã NTM được duyệt

Đạt

Đạt

Các điểm giao nhau của đường trục xã và đường trục thôn có biển báo giao thông

Đạt

Đạt

- Các tuyến đường trục xã, đường trục thôn được duy tu, bảo dưỡng định kỳ

Đạt

Đạt

11

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Tiêu chí quy định tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 và Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh.

Có ít nhất 30% số thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”

Có ít nhất 35% số thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đối với các xã thuộc các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức và có ít nhất 40% số thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” đối với các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại

 


*Ghi chú:

- Khu vực 1: Gồm các xã thuộc các huyện: Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Bắc Trà My;

- Khu vực 2: Gồm các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

 

(1) Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh.

(2) Chỉ đánh giá đối với xã có HTX nông nghiệp.

(3) Đảm bảo 3 sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động).

(4) Xử lý chất thải bằng: Hầm biogas hoặc đệm lót sinh học hoặc các biện pháp xử lý khác như hố thu gom/hầm tiêu có nắp đậy… 

 

 

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay