hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xã NTM kiểu mẫu

.

11/01/2018
.

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(Theo Quyết định số: 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)
 

1. Đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 (hoặc duy trì, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước) theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh.

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với xã NTM nâng cao (tính theo khu vực) tại cùng thời điểm (kể cả những xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước).

3. Trên địa bàn xã có ít nhất 01 (một) mô hình thôn thông minh (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

4. Đạt 01 (một) trong các tiêu chí về nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất trong các lĩnh vực sau: Sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số, giao thông, y tế, du lịch, ngành nghề nông thôn (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

Phụ lục I: MÔ HÌNH THÔN THÔNG MINH
(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh)

Xã có mô hình thôn thông minh khi đáp ứng đủ các yêu cầu:

1. Về thiết chế, hạ tầng

- Thôn có hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G phủ đến hộ gia đình.

- Nhà văn hóa thôn có wifi (wifi được duy trì thường xuyên) để phục vụ miễn phí cho nhân dân khai thác các thông tin hữu ích qua mạng phục vụ sản xuất và đời sống.

- 100% hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn thôn được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ (thực hiện đánh giá khi có hướng dẫn chi tiết của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Có hệ thống camera an ninh thôn ở trung tâm thôn, các điểm trọng yếu tại khu dân cư tập trung kết nối với Công an xã, Ban nhân dân thôn.

- Có máy vi tính, máy in kết nối mạng để phục vụ các hoạt động của Ban Nhân dân thôn.

2. Về con người

- Thôn có tổ công nghệ cộng đồng được thành lập và hoạt động hiệu quả theo quy định.

- Ban Nhân dân thôn có ứng dụng các nền tảng số (như zalo, messenger, facebook….) để thông tin, tuyên truyền đến người dân trong thôn.

- Thôn có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh, có cài đặt và sử dụng các phần mềm, nền tảng số (như thanh toán trực tuyến, smart Quảng Nam, sức khỏe điện tử và các ứng dụng hữu ích liên quan khác) đạt ít nhất 90%.

- Ban Nhân dân thôn, tổ công nghệ cộng đồng được tập huấn các nội dung về chuyển đổi số./.

 

Phụ lục II

CÁC NỘI DUNG KIỂU MẪU NỔI TRỘI CỦA XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh)

 
 

 

TT

Nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất

Tiêu chí về nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất

Sở, ngành chủ trì hướng dẫn, thẩm định

1

Về sản xuất

Đạt đủ các nội dung:

1. Xã có nông sản chủ lực gắn với vùng nguyên liệu tập trung, đảm bảo các yêu cầu sau:

- Về quy hoạch: Xã có quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho nông sản chủ lực vào trong quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung xây dựng xã, phù hợp theo định hướng về sản xuất trong quy hoạch tỉnh. Quy mô vùng nguyên liệu nông sản chủ lực phải đảm bảo diện tích (ha) tối thiểu trong quy hoạch nêu trên khi kiểm tra, đánh giá thực tế khi xét công nhận xã NTM kiểu mẫu.

- Đối với sản phẩm nông sản chủ lực thuộc lĩnh vực trồng trọt: Vùng nguyên liệu phải được cấp mã số vùng trồng theo Quyết định 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng; đối với nông sản chủ lực thuộc lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản: Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Đối với vùng nguyên liệu cho các sản phẩm chủ lực khác: Đánh giá về cấp mã số vùng khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Nông nghiệp và PTNT cập nhập, hướng dẫn cụ thể).

- Cơ giới hóa về làm đất, thu hoạch đạt trên 95% diện tích sản xuất (chỉ áp dụng đánh giá đối với vùng nguyên liệu sản xuất lúa/lúa giống là nông sản chủ lực).

- Tại vùng nguyên liệu có áp dụng quy trình kỹ thuật/hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP) và tương đương như VietGAP, Global GAP.., sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoặc sản xuất theo yêu cầu cụ thể từng thị trường xuất khẩu. Có ứng dụng công nghệ số, nền tảng số để tự động hóa một số khâu trong quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến; ứng dụng các công nghệ giám sát, phân tích liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, sâu bệnh, thổ nhưỡng; xây dựng nhật ký điện tử (số hóa dữ liệu vùng trồng, quy trình sản xuất); giám sát, truy xuất nguồn gốc (tạo mã QR…) theo đặc điểm của từng nông sản chủ lực tại vùng nguyên liệu.

- Có tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản chủ lực nhằm thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 04/7/2018 của Chính phủ cho nông sản chủ lực tại vùng nguyên liệu. 

2. Xã có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và số lượng thành viên của HTX này có từ 20 thành viên trở lên đối với xã thuộc huyện miền núi cao, 30 thành viên trở lên đối với xã thuộc huyện miền núi thấp và 50 thành viên trở lên đối với xã thuộc huyện, thị xã, thành phố đồng bằng có sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

3. Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP được công nhận từ 4 sao trở lên còn thời hạn và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh (có lãi trong năm đánh giá).

Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Về giáo dục

Đạt đủ các nội dung:

1. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt ít nhất 12% đối với các xã thuộc các huyện miền núi và đạt ít nhất 40% đối với các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng; tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vào các trường, các nhóm lớp đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, dạy học theo quy định đạt ít nhất 95%.

2. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100% (trừ học sinh khuyết tật, thiểu năng trí tuệ).

3. 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Có ít nhất 60% trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

4. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) đạt ít nhất 85% đối với các xã thuộc các huyện miền núi, ít nhất 90% đối với các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào các trường đại học, cao đẳng (kể cả cao đẳng nghề) đạt ít nhất 40%.

5. Các trường học (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã có triển khai ít nhất 01 dịch vụ giáo dục thông minh (như phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cấp trường trực tuyến; phần mềm tuyển sinh đầu cấp; triển khai các ứng dụng: Sổ liên lạc điện tử, tin nhắn SMS, trang thông tin điện tử; phần mềm học tập online: VNPT E-Learning, Viettelstudy,…).

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Về văn hóa

Đạt đủ các nội dung:

1. Có ít nhất 80% thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa 03 năm liên tục trở lên (tính đến thời điểm đánh giá, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu), trong đó ít nhất 50% thôn đạt thôn văn hóa 05 năm liên tục (đối với xã có 03 thôn thì đạt ít nhất 02 thôn). Có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã đạt chuẩn văn hóa theo quy định.

2. Có ít nhất 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; trong đó, có ít nhất 70% được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 03 năm liên tục.

3. Có ít nhất 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

4. Xã có ít nhất 01 mô hình về văn hóa, thể thao; mỗi thôn có ít nhất 01 câu lạc bộ văn nghệ hoặc câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

5. Xã không có trường hợp bạo lực gia đình phải góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư.

6. Đền thờ/miếu xóm/cổng làng (nếu có) được cải tạo, chỉnh trang sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương.

7. Xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới tại năm xét công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Về cảnh quan, môi trường

Đạt đủ các nội dung:

1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt ít nhất 95%.

2. Có ít nhất 85% đường xã, đường thôn có rãnh thoát nước và được trồng đồng bộ cây xanh bóng mát, hoa, cây cảnh, hàng rào xanh hoặc trang trí khác để tạo cảnh quan môi trường; định kỳ hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm, khu dân cư.

3. Có mô hình bảo vệ môi trường tham gia thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; câu lạc bộ, đội tuyên truyền bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút sự tham gia của cộng đồng

4. Cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái trong khu dân cư (nếu có); đối với các ao, hồ có sẵn ở địa phương, cần thường xuyên nạo vét bùn, tiêu diệt các loài côn trùng gây các bệnh truyền nhiễm, thay nước (nếu đã bị ô nhiễm).

5. Có ít nhất 60% số hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn.

6. Có ít nhất 95% cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

7. Giảm thiểu phát sinh nước thải sinh hoạt tại nguồn, có biện pháp xử lý, cải thiện ô nhiễm do nước thải sinh hoạt; tại các khu, cụm dân cư tập trung có hệ thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch([1]) đạt ít nhất 95%.

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

Về an ninh trật tự

Đạt đủ các nội dung:

1. Có ít nhất 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu: Trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm; không có công dân cư trú trên địa bàn xã phạm tội nghiêm trọng trở lên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm theo từng năm.

2. Xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

3. Xã được đánh giá, phân loại phong trào đạt “Xuất sắc” theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại năm đánh giá, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu.

4. Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch, vững mạnh; tối thiểu 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu đạt danh hiệu “Tiên tiến” trở lên và có ít nhất 01 năm đạt “Quyết thắng”.

5. Xã có hệ thống camera an ninh kết nối đến tất cả các thôn trên địa bàn.

Công an tỉnh

6

Về chuyển đổi số

Đạt ít nhất 80% số điểm trong Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh (hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế, nếu có).

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Về giao thông

Đạt đủ các nội dung:

1. 100% đường xã, đường thôn, đường đường ngõ xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa theo quy định.

2. 100% đường xã, đường thôn: Có xây xanh, bóng mát (cây cách cây tối đa 10m) và có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo sáng - xanh – sạch – đẹp.

3. Không có trường hợp vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc trách nhiệm của UBND xã nhưng không xử lý hoặc không phối hợp xử lý.

Sở Giao thông vận tải

8

Về y tế

Đạt đủ các nội dung:

1. Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử ít nhất 90%.

3. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt ít nhất 98%.

4. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (cả nam và nữ) ít nhất 98%.

5. Kiểm soát tốt dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh gây dịch. Trong năm không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người.

6. Có xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã; trạm Y tế xã có triển khai tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 02 tuổi.

7. Hằng năm, Trạm Y tế xã có tổ chức truyền thông: Ngày Vi chất dinh dưỡng (01/6 và 01/12), Tuần lễ thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ (01-07/8), Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển (16-23/10) và tham gia hưởng ứng các chiến dịch truyền thông liên quan do cấp trên phát động.

8. Trạm Y tế xã có xây dựng, triển khai hiệu quả ít nhất 02 (hai) trong các mô hình can thiệp dinh dưỡng thiết yếu như: (i) Chăm sóc dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời (chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú; (ii) nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; (iii) ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục bú mẹ cho trẻ em từ 6 đến 23 tháng); (iv) theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ em; (v) quản lý và điều trị cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính; (vi) phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

Sở Y tế

9

Về du lịch

Đạt đủ các nội dung:

1. Có ít nhất 01 điểm du lịch được UBND tỉnh công nhận và doanh thu từ hoạt động du lịch có tăng trong năm đánh giá, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu.

2. Có cơ sở lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

3. Có ít nhất 01 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch.

4. Điểm du lịch thu hút tối thiểu 5.000 lượt khách/năm.

5. Hoạt động du lịch gắn với phát huy giá trị di tích, danh thắng, lễ hội hoặc làng nghề, làng truyền thống và thành quả xây dựng NTM ở địa phương.

6. Ít nhất 90% người tham gia làm dịch vụ du lịch trên địa bàn được tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ du lịch.

7. Điểm du lịch có trang web để quảng bá hình ảnh và có video, clip… du lịch địa phương đăng quảng bá trên các phương tiện truyền thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Về ngành nghề nông thôn

Xã có ít nhất 01 làng nghề hoặc 01 làng nghề truyền thống đã được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ và làng nghề/làng nghề truyền thống này đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

1. Duy trì đảm bảo các tiêu chí làng nghề/làng nghề truyền thống theo quy định tại năm đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

2. Có kết nối với tour, tuyến hoặc điểm du lịch.

3. Có ít nhất 01 điểm trưng bày, quảng bá, bán các sản phẩm làng nghề/sản phẩm OCOP/sản phẩm đặc trưng của địa phương tại các doanh nghiệp/HTX/hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong làng nghề/làng nghề truyền thống.

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

                        Ghi chú: Các văn bản dẫn chiếu tại quy định này, nếu có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung.

 ([1]) Đảm bảo 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động).

 

 

 

 

.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com