hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
  • Câu hỏi:  Xin văn bản  (Ngày trả lời:   13/04/2018)

   Câu hỏi:
   Em lên mục văn bản của Nông thôn mới quảng nam để tìm công văn 408 về cho chuyển kết dư vốn NTM khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu mà không thấy, xin vui lòng mail cho em công văn với nội dung trên được không

   Trả lời:

   Nội dung này tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh.

   Bạn vào mục "VĂN BẢN", trong ô tìm kiếm gõ "408"  --> kích chuột vào nút "Tìm kiếm" và tải văn bản về nghiên cứu, thực hiện.


   Người gởi:  Nguyễn Trang Tuấn
   Địa chỉ: xã Trà Đông Bắc Trà My

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com