hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
  • Câu hỏi:  Thiết kế mẫu khu thể thao thôn  (Ngày trả lời:   13/08/2018)

   Câu hỏi:
   Địa phương tôi đang thực hiện xây dựng khu thể thao thôn theo thiết kế mẫu. Tuy nhiên, trong thiết kế mẫu không có Bảng tổng hợp chi phí Xây dựng " Sân bóng chuyền". Kính đề nghị bổ sung Bảng tổng hợp chi phí công trình Sân bóng chuyền thôn để địa phương áp dụng đúng theo quy định. Rất mong được bổ sung sớm nhất

   Trả lời:

   Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tại Công văn số 4033/UBND-KTN ngày 23/7/2018; theo đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành để hướng dẫn cho các địa phương lập dự toán, hồ sơ xây dựng công trình đặc thù theo quy định tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng dân cư tại địa phương và lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

   Trong khi chờ Sở Xây dựng có tham mưu chính thức về nội dung này, đề nghị anh/chị vui lòng liên hệ với Sở Xây dựng (cơ quan quản lý chuyên ngành về xây dựng) hoặc cán bộ trực tiếp của Sở Xây dựng, chị Lê Thị Mỹ Loan, số điện thoại: 0936.090.304 để được hướng dẫn cụ thể.

   Trân trọng!

    


   Người gởi:  Nguyễn Pháo
   Địa chỉ: UBND xã Đại Đồng - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam
  • Câu hỏi:  Xin văn bản  (Ngày trả lời:   13/08/2018)

   Câu hỏi:
   Em lên mục văn bản của Nông thôn mới quảng nam để tìm công văn 408 về cho chuyển kết dư vốn NTM khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu mà không thấy, xin vui lòng mail cho em công văn với nội dung trên được không

   Trả lời:

   Nội dung này tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh.

   Bạn vào mục "VĂN BẢN", trong ô tìm kiếm gõ "408"  --> kích chuột vào nút "Tìm kiếm" và tải văn bản về nghiên cứu, thực hiện.

   Trân trọng!


   Người gởi:  Nguyễn Trang Tuấn
   Địa chỉ: xã Trà Đông Bắc Trà My
  • Câu hỏi:  Nông thôn mới  (Ngày trả lời:   13/08/2018)

   Câu hỏi:
   em đã tìm quyết định 2750/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam nhưng không có trên trang wed: nongthonmoi.net Kính đề nghị VP ĐPNTM tỉnh quảng nam chia sẻ để các anh em làm ở xã tham khoả

   Trả lời:

   Bạn vào mục "VĂN BẢN", trong ô tìm kiếm gõ "2750"  --> kích chuột vào nút "Tìm kiếm" và tải văn bản về nghiên cứu, thực hiện.

   Trân trọng!


   Người gởi:  Trần Văn Khanh
   Địa chỉ: UBND xã Phước Đức

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com