hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
  • Câu hỏi:  Mật khẩu  (Ngày trả lời:   13/08/2018)

   Câu hỏi:
   Cho xin lại mật khẩu của xã Tam Sơn, cảm ơn

   Trả lời:

   Bạn gửi email liên lạc của bạn qua địa chỉ Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com để Văn phòng Điều phối NTM tỉnh reset và cung cấp lại mật khẩu đăng nhập vào Phần mềm cơ sở dữ liệu Chương trình NTM của xã.

   Sau khi đăng nhập, đề nghị xã khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung báo cáo theo quy định.

   Trân trọng!


   Người gởi:  Đinh Văn Thường
   Địa chỉ: Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam
  • Câu hỏi:  xin de cuong  (Ngày trả lời:   13/08/2018)

   Câu hỏi:
   Em đang làm phương án PTSX theo chuỗi giá trị nhưng không có hồ sơ và dự án mẫu, VPĐP có thể mail cho em toàn bộ fier Word được không.

   Trả lời:

   Bạn đăng nhập vào Email: tailieunongthonmoi2018@gmail.com và tải các văn bản liên quan về nghiên cứu, thực hiện.

   Đề nghị bạn gửi email liên lạc của bạn qua địa chỉ Email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com để Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cung cấp mật khẩu đăng nhập vào email trên!

   Trân trọng!


   Người gởi:  nguyễn trang tuấn
   Địa chỉ: UBND xã Trà Đông - Bắc Trà My

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com