hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1541/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
2 Quyết định số 1542/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Quế An, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
3 Quyết định số 1543/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
4 Quyết định số 1544/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Quế Minh, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
5 Quyết định số 1545/QĐ-UBND 26/06/2024 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
6 Quyết định số 1143/QĐ-BTP 20/06/2024 Quyết định số 1143/QĐ-BTP nagyf 20/6/2024 của Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh
7 Kế hoạch số 4486/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch số 4486/KH-UBND ngày 18/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Tổ chức cuộc thi ‘‘Vườn - Tường - Đường đẹp’’, ‘‘Mô hình phát triển sản xuất hiệu quả’’, “Cơ sở vật chất trường mầm non/mẫu giáo đạt chuẩn’’, ‘‘Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi’’ và ‘‘Thôn nông thôn mới kiểu mẫu’’ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025
8 Công văn 3384/BXD-QHKT 06/06/2024 Công văn 3384/BXD-QHKT ngày 06/6/2024 của Bộ Xây dựng về việc văn bản hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025
9 Quyết định số 1531/QĐ-BYT 05/06/2024 Quyết định số 1531/QĐ-BYT ngày 05/6/2024 của Bộ Y tế Ban hành Văn bản hợp nhất về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
10 Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT 04/06/2024 Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố chỉ tiêu tiêu chí giáo dục của tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025 và sửa đổi tiêu chí giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
11 Quyết định số 1327/QĐ-BCT 03/06/2024 Quyết định số 1327/QĐ-BCT ngày 03/6/2024 của Bộ Công thương Ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công thương trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
12 Quyết định số 1127/QĐ-UBND 10/05/2024 Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung về khu vực áp dụng và một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT 07/05/2024 Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
14 Quyết định số 964/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
15 Quyết định số 913/QĐ-UBND 15/04/2024 Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM 09/04/2024 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 Quyết định số 861/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
18 Quyết định số 862/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
19 Kế hoạch số 2100/KH-UBND 26/03/2024 Kế hoạch số 2100/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024
20 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN 20/03/2024 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN ngày 20/3/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com