hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
2 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
3 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM 16/08/2018 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
4 Quyết định số 2470/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
6 Báo cáo số 117/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
7 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT 10/08/2018 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/8/2018 của Sở NN&PTNT V/v giới thiệu một số văn bản quy định nội dung, mức hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
8 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
9 Quyết định số 2413/QĐ-UBND 10/08/2018 Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
10 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh
11 Quyết định số 2379/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
12 Quyết định số 2380/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
13 Công văn số 65/BCĐ-KTN 03/08/2018 Công văn số 65/BCĐ-KTN ngày 03/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
14 Công văn số 4197/UBND-KTTH 01/08/2018 Công văn số 4197/UBND-KTTH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
15 Kế hoạch số 4225/KH-UBND 01/08/2018 Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
17 Quyết định số 2286/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" cho Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 2290/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
19 Quyết định số 2285/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 2314/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân tiêu thụ lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất tập trung tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com