hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch 91/KH-BCĐ 17/06/2022 Kế hoạch 91/KH-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác năm 2022
2 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP 15/06/2022 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/06/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
3 Công điện số 501/CĐ-TTg 10/06/2022 Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
4 Thông báo số 211/TB-UBND 10/06/2022 Thông báo số 211/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp bàn về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách các cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
5 Báo cáo số 103/BC-UBND 09/06/2022 Báo cáo số 103/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 5, 5 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022
6 Thông báo số 205/TB-UBND 08/06/2022 Thông báo số 205/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về ết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe 06 huyện miền núi và các Sở, ngành liên quan báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025
7 Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022 Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH 03/06/2022 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
9 Quyết định số 652/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
10 Quyết định số 653/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
11 Chương trình phối hợp số 03/CTr-BNN-CCB 24/05/2022 Chương trình phối hợp số 03/CTr-BNN-CCB ngày 24/5/2022 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027
12 Quyết định số 1385/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triểnkinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
13 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
14 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
15 Quyết định số 587/QĐ-TTg 18/05/2022 Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"
16 Quyết định số 1302/QĐ-UBND 16/05/2022 Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi (Duy Xuyên)
17 Thông báo số 139/TB-VPCP 10/05/2022 Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
18 Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB 09/05/2022 Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
19 Quyết định số 71/QĐ-BCĐ 05/05/2022 Quyết định số 71/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
20 Quyết định số 1198/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 phụ trách địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com