hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH 22/02/2023 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH ngày 22/02/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
2 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL 20/03/2023 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
3 Quyết định số 528/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
4 Thông báo số 67/TB-UBND 07/03/2023 Thông báo số 67/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023
5 Quyết định số 21/QĐ-BTC 01/03/2023 Quyết định số 21/QĐ-BTC ngày 01/3/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 Ban hành Thể lệ cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
6 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 28/02/2023 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 275/QĐ-UBND 14/02/2023 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
8 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ 14/02/2023 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Công tác năm 2023 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
9 Thông báo số 20/TB-UBND 06/02/2023 Thông báo số 20/TB-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023
10 Kế hoạch số 530/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
11 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND 29/01/2023 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
12 Kế hoạch số 238/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
13 Kế hoạch số 8793/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
14 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Kế hoạch số 8672/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch số 8672/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
16 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
17 Quyết định số 3487/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
18 Kế hoạch số 8384/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
19 Quyết định số 3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
20 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 05/12/2022 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com