hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 6082/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch số 6082/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
2 Quyết định số 1750/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tặng Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 xã, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022)
3 Thông tư số 55/2023/TT-BTC 15/08/2023 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
4 Quyết định số 1721/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
5 Quyết định số 1682/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
6 Công văn số 5424/BNN-VPĐP 09/08/2023 Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
7 Quyết định số 1672/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
8 Quyết định số 1673/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
9 Quyết định số 1674/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
10 Quyết định số 1675/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
11 Quyết định số 1676/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Bình Quế, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
12 Quyết định số 1677/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng NamVề việc công nhận xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
13 Thiết kế các mẫu nhà vùng núi cao của Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng nam 25/07/2023 Thiết kế các mẫu nhà vùng núi cao của Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 74/QĐ-BTC 21/07/2023 Quyết định số 74/QĐ-BTC ngày 21/7/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” Về việc công nhận các nội dung đoạt giải cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp’’ và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
15 Thông báo số 55/TB-SXD 13/07/2023 Thông báo số 55/TB-SXD ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Công văn số 942/SXD-PQH 29/06/2023 Công văn số 942/SXD-PQH ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường quản lý chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
17 Hướng dẫn số 1121/HD-SCT 26/06/2023 Hướng dẫn số 1121/HD-SCT ngày 26/6/2023 của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
18 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 24/06/2023 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
19 Quyết định số 1249/QĐ-UBND 16/06/2023 Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
20 Quyết định số 114/QĐ-SXD 12/06/2023 Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com