hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM 16/04/2019 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM ngày 16/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v mời dự Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
2 Báo cáo số 42/BC-UBND 02/04/2019 Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Kết quả 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020
3 Công văn số 1564/UBND-KTTH 25/03/2019 Công văn số 1564/UBND-KTTH ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
4 Công văn số 221/STTTT-BCVT 21/03/2019 Công văn số 221/STTTT-BCVT ngày 21/3/2019 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn đầu tư đài truyền thanh cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
5 Quyết định số 832/QĐ-UBND 19/03/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đã được kiện toàn tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
6 Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL 19/03/2019 /Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 19/3/2019 của Sở VH-TT&DL Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
7 Thông tư số 08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 777/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trong năm 2018
9 Thông báo số 74/TB-UBND 13/03/2019 Thông báo số 74/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020
10 Quyết định số 762/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
11 Quyết định số 728/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
12 Quyết định số 731/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
13 Công văn số 1201/UBND-KTTH 08/03/2019 Công văn số 1201/UBND-KTTH ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh V/v đính chính lại số liệu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh
14 Quyết định số 569/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2018
15 Quyết định số 567/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
16 Quyết định số 583/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
17 Quyết định số 533/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
18 Quyết định số 515/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Quyết định số 524/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
20 Quyết định số 18/QĐ-BCĐ 22/02/2019 Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com