hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 07/01/2022 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tinh Quảng Nam
2 Quyết định số 36/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 3954/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 chủ UBND tỉnh Quảng Nam Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
4 Quyết định số 3923/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
5 Thông báo số: 579/TB-UBND 29/12/2021 Thông báo số: 579/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022
6 Chỉ thị số 14/CT-UBND 27/12/2021 Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Tổ chức đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm
7 Quyết định 173/QĐ-BTC 22/12/2021 Quyết định 173/QĐ-BTC ngày 22/12/2021 của Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, lần thứ I - năm 2021
8 Báo cáo số 03/BC-BTC 21/12/2021 Báo cáo số 03/BC-BTC ngày 21/12/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” báo cáo tổng kết cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Công văn số 179/VPĐPNTM-KHNV 16/12/2021 Công văn số 179/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/12/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh V/v tiếp tục rà soát, chọn thêm xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
10 Giấy mời số 05/GM-BTC 13/12/2021 Giấy mời số 05/GM-BTC ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” về Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”
11 Kế hoạch 03/KH-BCĐ 10/12/2021 Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tập huấn quy trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
13 Kế hoạch 02/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
14 Công văn số 173/VPĐPNTM-KHNV 03/12/2021 Công văn số 173/VPĐPNTM-KHNV ngày 03/12/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc rà soát, báo cáo danh sách thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
15 Quyết định số 160/QĐ-UBND 01/12/2021 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận các nội dung đạt giải Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021
16 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV 24/11/2021 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/11/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc góp ý dự thảo các nội dung có liên quan về thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
17 Công văn 166/VPĐPNTM-KHNV 23/11/2021 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 23/11/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch 2022
18 Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM 19/11/2021 Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/11/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc hồ sơ đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới 2020
19 Quyết định số 1945/QĐ-TTg 18/11/2021 Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025
20 Quyết định số 3361/QĐ-UBND 17/11/2021 Quyết định số 3361/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com