hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT 03/05/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 của Bộ NN&PTNT Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
2 Thông tư số 09/2017/TT-BNV 29/12/2017 Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
3 Thông tư số 13/2017/TT-BXD 08/12/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
4 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT 14/12/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
6 Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2017 của Bộ TT&TT Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
7 Thông tư số 43/2017/TT-BTC 12/05/2017 Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8 Thông tư số 02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch nông thôn
9 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
10 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
11 Thông tư số 340/2016/TT-BTC 29/12/2016 Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020
12 Thông tư số 349/2016/TT-BTC 30/12/2016 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
13 Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016 Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
14 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 v/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
15 Thông tư 123/2014/TT-BTC 27/08/2014 Thông tư 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 v/v Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (tabmis)
16 Thông tư số 89/2014/TT-BTC 07/07/2014 Thông tư số 89/2014/TT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
17 Thông tư 05/2014/TT-BVNTTDL 30/05/2014 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/05/2014 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT- BVHTTDL NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2010 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO XÃ VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BVHTTDL NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2011 QUY ĐỊNH MẪU VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA NHÀ VĂN HÓA-KHU THỂ THAO THÔN
18 51 2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC 02/12/2013 Thông tư liên tịch, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19 41 2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
20 3 2013/TT-BKHĐT 07/08/2013 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com