hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông tư số 53/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2022
Người ký Ông Võ Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Trích yếu Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày có hiệu lực 12/08/2022
Tài liệu đính kèm Thông tư số 53/2022/TT-BTC
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com