hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Báo cáo số 70/BC-UBND 30/06/2020 Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Tổng kết, đánh giá thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025
2 Báo cáo số 35/BC-UBND 08/04/2020 Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020
3 Báo cáo số 34/BC-UBND 07/04/2020 Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 07/04/2020 của UBND tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020
4 Báo cáo số 155/BC-HĐV 17/12/2019 Báo cáo số 155/BC-HĐV ngày 17/12/2019 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tổng hợp kết quả Hội thảo "Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
5 Báo cáo số 149/BC-ĐGS 13/12/2019 Báo cáo số 149/BC-ĐGS ngày 13/12/2019 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay
6 Báo cáo số 165/BC-UBND 30/09/2019 Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Báo cáo số 106/BC-UBND 01/07/2019 Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới
8 Báo cáo số 98/BC-UBND 27/06/2019 Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam
9 Báo cáo số 42/BC-UBND 02/04/2019 Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Kết quả 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đến năm 2020
10 Báo cáo số 117/BC-UBND 13/08/2018 Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Sơ kết 03 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2018-2020
11 Báo cáo số 38/BC-UBND 06/04/2018 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2017
12 Báo cáo số 26/BC-UBND 14/03/2018 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
13 Báo cáo số 02/BC-BCĐ 29/09/2017 Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 29/9/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
14 Báo cáo 104/BC-UBND 25/07/2017 Báo cáo 104/BC-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2017
15 Báo cáo số 132/BC-SXD 20/07/2017 Báo cáo số 132/BC-SXD ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng V/v quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án, Ban hành mẫu hợp đồng xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com