hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Báo cáo số 155/BC-HĐV
Ngày ban hành 17/12/2019
Người ký Ông Lê Trí Thanh - CT UBND tỉnh, CT HĐV
Trích yếu Báo cáo số 155/BC-HĐV ngày 17/12/2019 của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tổng hợp kết quả Hội thảo "Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
Cơ quan ban hành Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Ngày có hiệu lực 17/12/2019
Tài liệu đính kèm BC_155_BC-HĐV
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com