hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 28/02/2023 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ 14/02/2023 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Công tác năm 2023 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
3 Kế hoạch số 530/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
4 Kế hoạch số 238/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
5 Kế hoạch số 8793/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
6 Kế hoạch số 8672/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch số 8672/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
7 Kế hoạch số 8384/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
8 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 05/12/2022 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022
9 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 01/11/2022 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chươ'ng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
10 Kế hoạch 91/KH-BCĐ 17/06/2022 Kế hoạch 91/KH-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về công tác năm 2022
11 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 07/03/2022 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 07/3/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về Công tác năm 2022 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
12 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 24/02/2022 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 07/01/2022 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tinh Quảng Nam
14 Kế hoạch 03/KH-BCĐ 10/12/2021 Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tập huấn quy trình thực hiện, đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
16 Kế hoạch 02/KH-BCĐ 06/12/2021 Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 06/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về Tổ chức Hội nghị Tổng kết Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
17 Kế hoạch số 5147/KH-UBND 09/08/2021 Kế hoạch số 5147/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
18 Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM 14/06/2021 Kế hoạch số 05/KH-VPĐPNTM ngày 14/6/2021 của Văn phòng Điều phối NTM Kế hoạch Làm việc với các địa phương về Đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
19 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 02/02/2021 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 02/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh Công tác năm 2021 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
20 Kế hoạch số 6122/KH-UBND 19/10/2020 Kế hoạch số 6122/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com