hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 20/09/2019 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 20/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2019
2 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ 16/09/2019 Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
3 Kế hoạch số 4844/KH-UBND 16/08/2019 Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Kế hoạch số 4247/KH-UBND 18/07/2019 Kế hoạch số 4247/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
5 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 28/06/2019 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 28/6/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và giải ngân các nguồn vốn được giao, tình hình nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
6 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ 09/05/2019 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 25/04/2019 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 25/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
8 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 18/04/2019 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 18/4/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM
9 Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL 19/03/2019 /Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 19/3/2019 của Sở VH-TT&DL Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
10 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 14/02/2019 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 14/02/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
11 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 25/01/2019 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kế hoạch công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
12 Kế hoạch số 7627/KH-UBND 28/12/2018 Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
13 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ 14/12/2018 Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 14/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
14 Kế hoạch số 7231/KH-UBND 11/12/2018 Kế hoạch số 7231/KH-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - Năm 2018
15 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 05/12/2018 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 05/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
16 Kế hoạch số 6911/KH-UBND 27/11/2018 Kế hoạch số 6911/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
17 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 18/09/2018 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 18/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
18 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT 17/08/2018 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ NN&PTNT Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020
19 Kế hoạch số 4225/KH-UBND 01/08/2018 Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 19/07/2018 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 19/7/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, bố trí vốn đối ứng, tiến độ giải ngân, xử lý nợ khối lượng và nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
1234

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com