hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 648/KH-UBND 25/01/2024 Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 15/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025
2 Kế hoạch số 7292/KH-UBND 26/10/2023 Kế hoạch số 7292/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật
3 Kế hoạch số 6082/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch số 6082/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
4 Kế hoạch số 2309/KH-UBND 18/04/2023 Kế hoạch số 2309/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
5 Kế hoạch số 1879/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch số 1879/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
6 Kế hoạch số 1118/KH-UBND 03/03/2023 Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
7 Kế hoạch 01/KH-BCĐ 28/02/2023 Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ 14/02/2023 Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 14/02/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Công tác năm 2023 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam
9 Kế hoạch số 530/KH-UBND 02/02/2023 Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
10 Kế hoạch số 238/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
11 Kế hoạch số 8793/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023
12 Kế hoạch số 8672/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch số 8672/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
13 Kế hoạch số 8384/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
14 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 05/12/2022 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam tập huấn các nội dung liên quan thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh năm 2022
15 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 01/11/2022 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 01/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam Kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chươ'ng trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
16 Kế hoạch 91/KH-BCĐ 17/06/2022 Kế hoạch 91/KH-BCĐ ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG về công tác năm 2022
17 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM 07/03/2022 Kế hoạch số 02/KH-VPĐPNTM ngày 07/3/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về Công tác năm 2022 của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
18 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 24/02/2022 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 24/02/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 07/01/2022 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về Thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tinh Quảng Nam
20 Kế hoạch 03/KH-BCĐ 10/12/2021 Kế hoạch 03/KH-BCĐ ngày 10/12/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
123456

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com