hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 05/12/2018 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 05/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
2 Kế hoạch số 6911/KH-UBND 27/11/2018 Kế hoạch số 6911/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 18/09/2018 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 18/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
4 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT 17/08/2018 Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ NN&PTNT Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020
5 Kế hoạch số 4225/KH-UBND 01/08/2018 Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 19/07/2018 Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 19/7/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra tình hình phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, bố trí vốn đối ứng, tiến độ giải ngân, xử lý nợ khối lượng và nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
7 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ 02/07/2018 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 02/7/2018 của BCĐ tỉnh Tập huấn hướng dẫn việc lập dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
8 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 21/03/2018 Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 21/3/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018; các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015 và năm 2016
9 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 05/02/2018 Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/02/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn rà soát Kế hoạch trung hạn, quản lý đầu tư và thanh, quyết toán vốn đầu tư trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM 31/01/2018 Kế hoạch số 01/KH-VPĐPNTM ngày 31/01/2018 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Công tác năm 2018 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
11 Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNN-HLHPN 31/01/2018 Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNN-HLHPN ngày 31/01/2018 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020
12 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ 27/11/2017 Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 27/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã của thành phố Tam Kỳ và các huyện: Núi Thành, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình
13 Kế hoạch số 6342/KH-UBND 17/11/2017 Kế hoạch số 6342/KH-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung các nội dung tổ chức sự kiện "Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam"
14 Kế hoạch số 02/KHLN-PV28-PHCTH 01/11/2017 Kế hoạch số 02/KHLN-PV28-PHCTH ngày 01/11/2017 Phối hợp giữa Phòng PV28 với Phòng Hành chính - Tổng hợp V/v thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Kế hoạch số 5201/KH-UBND 27/09/2017 Kế hoạch số 5201/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Tổ chức phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
16 Kế hoạch số 4929/KH-UBND 14/09/2017 Kế hoạch số 4929/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh năm 2017
17 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ 11/08/2017 Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 11/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"
18 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 10/08/2017 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020 (đợt 2)
19 Kế hoạch số 4048/KH-UBND 03/08/2017 Kế hoạch số 4048/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Truyền thông về phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
20 Kế hoạch số 3940/KH-UBND 31/07/2017 Kế hoạch số 3940/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của TTCP quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
123

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com