hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Kế hoạch số 8672/KH-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Người ký Ông Lê Trí Thanh - CT UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Kế hoạch số 8672/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Triển khai Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 26/12/2022
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 8672/KH-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com