hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
2 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM 16/08/2018 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
3 Quyết định số 2413/QĐ-UBND 10/08/2018 Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
4 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT 10/08/2018 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/8/2018 của Sở NN&PTNT V/v giới thiệu một số văn bản quy định nội dung, mức hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
5 Công văn số 65/BCĐ-KTN 03/08/2018 Công văn số 65/BCĐ-KTN ngày 03/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
6 Công văn số 4197/UBND-KTTH 01/08/2018 Công văn số 4197/UBND-KTTH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
7 Công văn số 744/STT&TT-CNTT 20/07/2018 Công văn số 744/STT&TT-CNTT ngày 20/7/2018 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới
8 Công văn số 3596/UBND-NC 04/07/2018 Công văn số 3596/UBND-NC ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn công tác đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018
9 Công văn số 934/LĐTBXH-DN 28/06/2018 Công văn số 934/LĐTBXH-DN ngày 28/6/2018 của Sở LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện nội dung "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn" năm 2018
10 Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV 25/06/2018 Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV ngày 25/6/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
11 Công văn số 3201/UBND-KTN 15/06/2018 Công văn số 3201/UBND-KTN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh
12 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2018 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát những khu vực cần phải di dời trụ điện khi mở đường, những khu vực điện áp yếu cần nâng cấp và các vùng "lõm" điện trong xây dựng NTM
13 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX 31/05/2018 Công văn số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31/5/2018 của Bộ KH&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
14 Công văn số 2646/UBND-KTTH 24/05/2018 Công văn số 2646/UBND-KTTH ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn NSTW và TPCP năm 2017 sang năm 2018
15 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH 21/05/2018 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV và xây dựng kỷ yếu NTM năm 2018
16 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT 09/05/2018 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 09/5/2018 của VPĐPNTMTW V/v hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
17 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 07/05/2018 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
18 Công văn số 2107/UBND-KTN 24/04/2018 Công văn số 2107/UBND-KTN ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh V/v khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước còn tồn đọng
19 Công văn số 800/STC-NS 23/04/2018 Công văn số 800/STC-NS ngày 23/4/2018 của Sở Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung Danh mục phân bổ kinh phí hỗ trợ khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018
20 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV 12/04/2018 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký thôn xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"giai đoạn 2019-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com