hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
2 Công văn số 632/UBND-KTTH 01/02/2018 Công văn số 632/UBND-KTTH ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh V/v quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Công văn số 81/UBND-KTN 08/01/2018 Công văn số 81/UBND-KTN ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v hủy bỏ Công văn số 2052/UBND-KTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình bê tông GTNT và Chương trình KCH kênh mương
4 Công văn số 93/BNN-VPĐP 05/01/2018 Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
5 Công văn số 10745/BNN-VP 27/12/2017 Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ NN&PTNT V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
6 Công văn số 7080/UBND-KTTH 15/12/2017 Công văn số 7080/UBND-KTTH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN hỗ trợ và nguồn vốn huy động khác thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
7 Công văn số 6777/UBND-KTTH 04/12/2017 Công văn số 6777/UBND-KTTH ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
8 Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC 01/12/2017 Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC ngày 01/12/2017 của Sở NN&PTNT V/v hướng dẫn định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi ngoài đối tượng đã quy định tại Quyết định số 321/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/6/2016
9 Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH 20/11/2017 Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH ngày 20/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
10 Công văn số 6328/UBND-KTN 16/11/2017 Công văn số 6328/UBND-KTN ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh thời gian UBND cấp huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm2017
11 Công văn số 107/BCĐ-KTN 16/11/2017 Công văn số 107/BCĐ-KTN ngày 16/11/2017 của BCĐ tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
12 Công văn số 6271/UBND-KTTH 15/11/2017 Công văn số 6271/UBND-KTTH ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng XDCB trong Chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình
13 Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV 10/11/2017 Công văn số 128/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017
14 Công văn số 5817/UBND-KTN 25/10/2017 Công văn số 5817/UBND-KTN ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và xét công nhận thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
15 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM 10/10/2017 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020
16 Công văn số 5464/UBND-KTN 10/10/2017 Công văn số 5464/UBND-KTN ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh V/v khẩn trương thực hiện rà soát quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với xây dựng NTM theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam
17 Công văn số 10/BCĐ-VPĐPNTM 29/09/2017 Công văn số 10/BCĐ-VPĐPNTM ngày 29/9/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
18 Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2017 Công văn số 89/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v kiểm tra kết thúc khóa học "Chương trình Đào tạo từ xa về xây dựng nông thôn mới" (lần 2)
19 Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH 06/09/2017 Công văn số 88/VPĐPNTM-HCTH ngày 06/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả Chương trình nông thôn mới đến tháng 9/2017
20 Công văn số 285/CCQLCL 24/08/2017 Công văn số 285/CCQLCL ngày 24/8/2017 của Chi cục QLCLNLS&TS V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ minh chứng tiêu chí số 17.8 về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com