hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 1564/UBND-KTTH 25/03/2019 Công văn số 1564/UBND-KTTH ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
2 Công văn số 221/STTTT-BCVT 21/03/2019 Công văn số 221/STTTT-BCVT ngày 21/3/2019 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn đầu tư đài truyền thanh cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
3 Công văn số 1201/UBND-KTTH 08/03/2019 Công văn số 1201/UBND-KTTH ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh V/v đính chính lại số liệu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh
4 Công văn số 15/VPĐPNTM-HCTH 21/02/2019 Công văn số 15/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/02/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v tổ chức thẩm định các tiêu chí NTM xã Tân Hiệp, thành phố Hội An
5 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 30/01/2019 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương V/v phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngày trong năm 2019
6 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV 05/01/2019 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát các xã để đăng ký xây dựng "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" năm 2019 và năm 2020
7 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM 02/01/2019 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận
8 Công văn số 112/BCĐ-KTN 27/12/2018 Công văn số 112/BCĐ-KTN ngày 27/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
9 Công văn số 119/VPĐPNTM-KHNV 27/12/2018 Công văn số 119/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/12/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
10 Quyết định số 3889/QĐ-UBND 26/12/2018 Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam
11 Công văn số 2480-CV/BTCTU 14/12/2018 Công văn số 2480-CV/BTCTU ngày 14/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cho ý kiến về mức phân loại tổ chức cơ sở đảng đối với đảng bộ xã để đảm bảo đạt chuẩn xã NTM
12 Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP 12/12/2018 Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
13 Công văn số 9654/BNN-VPĐP 12/12/2018 Công văn số 9654/BNN-VPĐP ngày 12/12/2018 của Bộ NN&PTNT V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP
14 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 29/11/2018 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
15 Công văn số 9185/BNN-VPĐP 27/11/2018 Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020
16 Công văn số 9088/BNN-VPĐP 23/11/2018 Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
17 Công văn số 6811/UBND-KTTH 22/11/2018 Công văn số 6811/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
18 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM 16/11/2018 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017
19 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM 15/11/2018 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v xử lý nợ đọng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
20 Công văn số 93/BCĐ-KTN 08/11/2018 Công văn số 93/BCĐ-KTN ngày 08/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com