hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 5376/UBND-KTN 24/09/2018 Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 khi sáp nhập thôn
2 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
4 Công văn số 1300/SXD-VP 12/09/2018 Công văn số 1300/SXD-VP ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng V/v hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
5 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 10/09/2018 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/9/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
6 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN 20/08/2018 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành hướng dẫn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
7 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
8 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN 17/08/2018 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
9 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM 16/08/2018 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
10 Quyết định số 2413/QĐ-UBND 10/08/2018 Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sa, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
11 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT 10/08/2018 Công văn số 1248/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/8/2018 của Sở NN&PTNT V/v giới thiệu một số văn bản quy định nội dung, mức hỗ trợ cho chủ thể sản xuất tham gia Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018
12 Công văn số 65/BCĐ-KTN 03/08/2018 Công văn số 65/BCĐ-KTN ngày 03/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh
13 Công văn số 4197/UBND-KTTH 01/08/2018 Công văn số 4197/UBND-KTTH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
14 Công văn số 3224/BVHTTDL-VHCS 23/07/2018 Công văn số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ VH-TT&DL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
15 Công văn số 744/STT&TT-CNTT 20/07/2018 Công văn số 744/STT&TT-CNTT ngày 20/7/2018 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới
16 Công văn số 3596/UBND-NC 04/07/2018 Công văn số 3596/UBND-NC ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn công tác đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018
17 Công văn số 934/LĐTBXH-DN 28/06/2018 Công văn số 934/LĐTBXH-DN ngày 28/6/2018 của Sở LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện nội dung "Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn" năm 2018
18 Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV 25/06/2018 Công văn số 46/VPĐPNTM-KHNV ngày 25/6/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
19 Công văn số 3201/UBND-KTN 15/06/2018 Công văn số 3201/UBND-KTN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh V/v đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh
20 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2018 Công văn số 40/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát những khu vực cần phải di dời trụ điện khi mở đường, những khu vực điện áp yếu cần nâng cấp và các vùng "lõm" điện trong xây dựng NTM
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com