hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 411/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Triều, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2018
2 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 30/01/2019 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương V/v phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngày trong năm 2019
3 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV 05/01/2019 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát các xã để đăng ký xây dựng "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" năm 2019 và năm 2020
4 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM 02/01/2019 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận
5 Công văn số 112/BCĐ-KTN 27/12/2018 Công văn số 112/BCĐ-KTN ngày 27/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
6 Công văn số 119/VPĐPNTM-KHNV 27/12/2018 Công văn số 119/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/12/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
7 Công văn số 2480-CV/BTCTU 14/12/2018 Công văn số 2480-CV/BTCTU ngày 14/12/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cho ý kiến về mức phân loại tổ chức cơ sở đảng đối với đảng bộ xã để đảm bảo đạt chuẩn xã NTM
8 Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP 12/12/2018 Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
9 Công văn số 9654/BNN-VPĐP 12/12/2018 Công văn số 9654/BNN-VPĐP ngày 12/12/2018 của Bộ NN&PTNT V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP
10 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 29/11/2018 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
11 Công văn số 9185/BNN-VPĐP 27/11/2018 Công văn số 9185/BNN-VPĐP ngày 27/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020
12 Công văn số 9088/BNN-VPĐP 23/11/2018 Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
13 Công văn số 6811/UBND-KTTH 22/11/2018 Công văn số 6811/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
14 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM 16/11/2018 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017
15 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM 15/11/2018 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v xử lý nợ đọng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
16 Công văn số 93/BCĐ-KTN 08/11/2018 Công văn số 93/BCĐ-KTN ngày 08/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
17 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 06/11/2018 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 06/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ
18 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 24/10/2018 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 24/10/2018 của BCĐ tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
19 Công văn số 8283/BNN-VPĐP 23/10/2018 Công văn số 8283/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn NTM
20 Công văn số 6048/BYT-KH-TC 10/10/2018 Công văn số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com