hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 29/11/2018 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chí "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
2 Công văn số 9088/BNN-VPĐP 23/11/2018 Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
3 Công văn số 6811/UBND-KTTH 22/11/2018 Công văn số 6811/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh V/v điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
4 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM 16/11/2018 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017
5 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM 15/11/2018 Công văn số 23/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v xử lý nợ đọng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 Công văn số 93/BCĐ-KTN 08/11/2018 Công văn số 93/BCĐ-KTN ngày 08/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
7 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 06/11/2018 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 06/11/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thẩm định các tiêu chí nông thôn mới xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ
8 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 24/10/2018 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 24/10/2018 của BCĐ tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018
9 Công văn số 8283/BNN-VPĐP 23/10/2018 Công văn số 8283/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn NTM
10 Công văn số 6048/BYT-KH-TC 10/10/2018 Công văn số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
11 Công văn số 9787/VPCP-KSTT 09/10/2018 Công văn số 9787/VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của VPCP V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
12 Công văn số 5376/UBND-KTN 24/09/2018 Công văn số 5376/UBND-KTN ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh V/v thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 khi sáp nhập thôn
13 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 16/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
14 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM 12/09/2018 Công văn số 17/BCĐ-VPĐPNTM ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
15 Công văn số 1300/SXD-VP 12/09/2018 Công văn số 1300/SXD-VP ngày 12/9/2018 của Sở Xây dựng V/v hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
16 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 10/09/2018 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/9/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
17 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN 20/08/2018 Công văn số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ KH&ĐT V/v ban hành hướng dẫn tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
18 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 17/08/2018 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
19 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN 17/08/2018 Công văn số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
20 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM 16/08/2018 Công văn số 13/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/8/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com