hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV 08/01/2021 Công văn số 02/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/01/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí "Thôn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
2 Chương trình hành động số 01-CT/TU 04/12/2020 Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
3 Công văn số 155/BCĐ-KTN 05/11/2020 Công văn số 155/BCĐ-KTN ngày 05/11/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đăng ký Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
4 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV 28/09/2020 Công văn số 108/VPĐPNTM-KHNV ngày 28/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v khen thưởng trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 và tổng kết giai đoạn 2016-2020
5 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH 16/09/2020 Công văn số 105/VPĐPNTM-HCTH ngày 16/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia viết bài Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2020 Công văn số 98/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v tổ chức thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại các xã theo Kế hoạch số 05 của BCĐ tỉnh
7 Công văn số 5179/UBND-KGVX 05/09/2020 Công văn số 5179/UBND-KGVX ngày 05/9/2020 của UBND tỉnh V/v biện pháp quản lý, giám sát y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
8 Công văn số 4730/UBND-KGVX 16/08/2020 Công văn số 4730/UBND-KGVX ngày 16/8/2020 của UBND tỉnh V/v phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 Công văn số 4610/UBND-KGVX 11/08/2020 Công văn số 4610/UBND-KGVX ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục triển khai ứng dụng truy vết Bluezone, khai báo y tế NCOVI
10 Công văn số 4470/UBND-KGVX 05/08/2020 Công văn số 4470/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh V/v chấn chỉnh những biểu hiện lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19
11 Công văn số 115/BCĐ-KTN 05/08/2020 Công văn số 115/BCĐ-KTN ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh V/v tham gia viết bài xây dựng Kỷ yếu 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Công văn số 4429/UBND-KGVX 04/08/2020 Công văn số 4429/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường triển khai quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19
13 Công điện số 03/CĐ-UBND 03/08/2020 Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Công văn số 4355/UBND-KTN 31/07/2020 Công văn số 4355/UBND-KTN ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung triển khai thực hiện các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM
15 Công văn số 4232/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 cấp bách trong tình hình hiện nay
16 Công văn số 4248/UBND-KGVX 28/07/2020 Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17 Công văn số 4201/UBND-KGVX 25/07/2020 Công văn số 4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
18 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH 03/07/2020 Công văn số 68/VPĐPNTM-HCTH ngày 03/7/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi báo chí viết về NTM và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010-2020
19 Công văn số 3420/UBND-KTN 24/06/2020 Công văn số 3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
20 Công văn số 3308/UBND-KTN 18/06/2020 Công văn số 3308/UBND-KTN ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com