hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 3420/UBND-KTN 24/06/2020 Công văn số 3420/UBND-KTN ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
2 Công văn số 3308/UBND-KTN 18/06/2020 Công văn số 3308/UBND-KTN ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian hoàn thành các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
3 Công văn số 2950/UBND-TH 01/06/2020 Công văn số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
4 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM 19/05/2020 Công văn số 12/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
5 Công văn số 2546/UBND-KTN 08/05/2020 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" sang năm 2021
6 Công văn số 2541/UBND-KTTH 08/05/2020 Công văn số 2541/UBND-KTTH ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí đã phân bổ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM kế hoạch năm 2020
7 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV 29/04/2020 Công văn số 38/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký lịch làm việc với các địa phương theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh
8 Công văn số 2326/UBND-KGVX 26/04/2020 Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
9 Công văn số 2159/UBND-KGVX 18/04/2020 Công văn số 2159/UBND-KGVX ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP
10 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV 16/04/2020 Công văn số 28/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
11 Công văn số 31/VPĐP-KHNV 16/04/2020 Công văn số 31/VPĐP-KHNV ngày 16/4/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Đề án của UBND tỉnh về cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
12 Công văn số 1779/UBND-KGVX 31/03/2020 Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của TTCP
13 Công văn số 09/BCĐ-VPĐPNTM 25/03/2020 Công văn số 09/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020
14 Công văn số 1596/UBND-KTTH 24/03/2020 Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh V/v không quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG
15 Công văn số 1563/UBND-KTN 23/03/2020 Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
16 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 19/03/2020 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
17 Công văn số 1456/UBND-KTN 18/03/2020 Công văn số 1456/UBND-KTN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh V/v thống nhất lùi thời gian tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
18 Công văn số 08/BCĐ-VPĐPNTM 16/03/2020 Công văn số 08/BCĐ-VPĐPNTM ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
19 Công văn số 513/BCH-VP 23/02/2020 Công văn số 513/BCH-VP ngày 23/02/2020 của BCHQS tỉnh V/v chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và thẩm định chỉ tiêu 19.1 về xây dựng NTM năm 2019
20 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM 19/02/2020 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v chọn xã, huyện, thôn để đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com