hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 13/10/2021 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 về việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
2 Công văn số 22/BTC 27/09/2021 Công văn số 22/BTC ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” về việc đăng ký bổ sung số lượng hồ sơ tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
3 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM 20/09/2021 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch năm 2022 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
4 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 15/09/2021 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
5 Công văn 121/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 121/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021
7 Công văn số 19/BCĐ-VPĐP 07/09/2021 Công văn số 19/BCĐ-VPĐP ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả các tiêu chí NTM, tình hình thực hiện, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM năm 2021 và kết quả xử lý nợ XDCB trong Chương trình NTM
8 Công văn số 116/VPĐPNTM-HCTH 27/08/2021 Công văn số 116/VPĐPNTM-HCTH ngày 27/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021
9 Kế Hoạch số 992/KH-STTTT 25/08/2021 Kế hoạch số 992/KH-STTTT ngày 25/8/2021 của Sở Thông tin và truyền thông Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
10 Công văn số 16/BTC 06/08/2021 Công văn số 16/BTC ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi v/v tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
11 Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV 04/08/2021 Công văn số 103/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12 Công văn số 4206/UBND-KTN 09/07/2021 Công văn số 4206/UBND-KTN ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh v/v phát động tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021
13 Công văn số 62/VPĐPNTM-KHNV 14/05/2021 Công văn số 62/VPĐPNTM-KHNV ngày 14/5/2021 v/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
14 Công văn số 60/VPĐPNTM-KHNV 11/05/2021 Công văn số 60/VPĐPNTM-KHNV ngày 11/5/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh v/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
15 Công văn số 1836/BNN-VPĐP 31/03/2021 Công văn số 1836/BNN-VPĐP ngày 31/3/2021 của Bộ NN&PTNT v/v tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2021
16 Công văn số 1261/BNV-TCBC 27/03/2021 Công văn số 1261/BNV-TCBC ngày 27/3/2021 của Bộ Nội vụ v/v Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
17 Công văn số 1008/UBND-KTN 01/03/2021 Công văn số 1008/UBND-KTN ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh V/v không xây dựng NTM đối với các xã Bình Minh, huyện Thăng Bình và 05 xã: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh, Điện Phương, thị xã Điện Bàn
18 Công văn số 1012/BNN-VPĐP 22/02/2021 Công văn số 1012/BNN-VPĐP ngày 22/02/2021 của Bộ NN&PTNT V/v trả lời kiến nghị của tỉnh Quảng Nam
19 Công văn số 1013/BNN-VPĐP 22/02/2021 Công văn số 1013/BNN-VPĐP ngày 22/02/2021 của Bộ NN&PTNT V/v trả lời kiến nghị của địa phương
20 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV 04/02/2021 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV ngày 04/02/2021 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát, bổ sung số liệu xây dựng Đề án hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Đề án cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các huyện miền núi cao
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com