hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH 22/02/2023 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH ngày 22/02/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
2 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT 15/11/2022 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT ngày 15/11/2022 của Sở Công thương Quảng Nam V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định, tổ chức thực hiện, thi công về di dời trụ điện, trụ viễn thông khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
3 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT 08/11/2022 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam V/v xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành cho đường bộ
4 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v gửi tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
5 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV 05/10/2022 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/10/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v đăng ký nội dung kiểu mẫu nổi trội của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025
6 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 159/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/92022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu đến năm 2025
7 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV 26/09/2022 Công văn số 158/VPĐPNTM-KHNV ngày 26/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025
8 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 155/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn lập Đề án phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
9 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV 22/09/2022 Công văn số 154/VPĐPNTM-KHNV ngày 22/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện đến năm 2025
10 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV 19/09/2022 Công văn số 151/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn 2023-2025
11 Công văn số 9540/BTC-ĐT 19/09/2022 Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19/9/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
12 Công văn số 6099/UBND-TH 16/09/2022 Công văn số 6099/UBND-TH ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
13 Công văn số 147/VPĐP-KHNV 14/09/2022 Công văn số 147/VPĐP-KHNV ngày 14/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đến năm 2025
14 Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV 12/09/2022 Công văn số 143/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Quảng Nam V/v hướng dẫn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV 08/09/2022 Công văn số 141/VPĐPNTM-KHNV ngày 08/9/2022 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025
16 Công văn số 137/VPĐPNTM-HCTH 05/09/2022 Công văn số 137/VPĐPNTM-HCTH ngày 05/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ đối với Văn phòng Điều phối cấp huyện trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
17 Công văn số 5311/UBND-TH 11/08/2022 Công văn số 5311/UBND-TH ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình MTQG
18 Công điện số 698/CĐ-TTg 04/08/2022 Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
19 Công điện số 501/CĐ-TTg 10/06/2022 Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
20 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH 03/06/2022 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com