hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 4797/UBND-KTN 15/08/2019 Công văn số 4797/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
2 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV 19/07/2019 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu"
3 Công văn số 4238/UBND-KTN 18/07/2019 Công văn số 4238/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
4 Công văn số 4047/UBND-KTTH 11/07/2019 Công văn số 4047/UBND-KTTH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh V/v tập trung xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng NTM
5 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH 05/07/2019 Công văn số 84/VPĐPNTM-HCTH ngày 05/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo số liệu liên quan phục vụ tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 Công văn số 3914/UBND-KTTH 05/07/2019 Công văn số 3914/UBND-KTTH ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
7 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV 06/06/2019 Công văn số 72/VPĐPNTM-KHNV ngày 06/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Công văn số 69/VPĐP-HCTH 04/06/2019 Công văn số 69/VPĐP-HCTH ngày 04/6/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019
9 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV 31/05/2019 Công văn số 66/VPĐPNTM-KHNV ngày 31/5/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Công văn số 2779/UBND-KTN 20/05/2019 Công văn số 2779/UBND-KTTH ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Công văn số 3201/UBND-KTN ngày15/6/2018 của UBND tỉnh
11 Công văn số 2589/UBND-KTN 13/05/2019 Công văn số 2589/UBND-KTN ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh V/v chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
12 Công văn số 2546/UBND-KTN 09/05/2019 Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình và bổ sung xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020
13 Công văn số 1564/UBND-KTTH 25/03/2019 Công văn số 1564/UBND-KTTH ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh V/v sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
14 Công văn số 221/STTTT-BCVT 21/03/2019 Công văn số 221/STTTT-BCVT ngày 21/3/2019 của Sở TT&TT V/v hướng dẫn đầu tư đài truyền thanh cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM
15 Công văn số 1201/UBND-KTTH 08/03/2019 Công văn số 1201/UBND-KTTH ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh V/v đính chính lại số liệu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh
16 Công văn số 15/VPĐPNTM-HCTH 21/02/2019 Công văn số 15/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/02/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v tổ chức thẩm định các tiêu chí NTM xã Tân Hiệp, thành phố Hội An
17 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 30/01/2019 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương V/v phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngày trong năm 2019
18 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV 05/01/2019 Công văn số 01/VPĐPNTM-KHNV ngày 05/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v rà soát các xã để đăng ký xây dựng "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" năm 2019 và năm 2020
19 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM 02/01/2019 Công văn số 01/BCĐ-VPĐPNTM ngày 02/01/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra, đánh giá lại đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM sau 5 năm kể từ năm được công nhận
20 Công văn số 112/BCĐ-KTN 27/12/2018 Công văn số 112/BCĐ-KTN ngày 27/12/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com