hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV 30/12/2019 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
2 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV 03/12/2019 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV ngày 03/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 25/11/2019 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
4 Công văn số 148/BCĐ-KTN 13/11/2019 Công văn số 148/BCĐ-KTN ngày 13/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
5 Công văn số 6771/UBND-KTN 12/11/2019 Công văn số 6771/UBND-KTN ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh V/v kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019 đạt hạng 3 sao trở lên
6 Công văn số 6568/UBND-KTN 01/11/2019 Công văn số 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
7 Công văn số 6130/UBND-KTN 14/10/2019 Công văn số 6130/UBND-KTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
8 Công văn số 2095/SNV-CCVC 01/10/2019 Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
9 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 30/09/2019 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV 27/09/2019 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh
11 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ 25/09/2019 Công văn số 1215/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở VH-TT&DL V/v kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào TDĐKXDĐSVHnăm 2019 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP
12 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV 16/09/2019 Công văn 114/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh
13 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV 12/09/2019 Công văn số 112/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
14 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM 10/09/2019 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v tập trung công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019
15 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV 29/08/2019 Công văn số 104/VPĐPNTM-KHNV ngày 29/8/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh
16 Công văn số 5177/UBND-KTN 29/08/2019 Công văn số 5177/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn NTM từ năm 2020 sang năm 2019
17 Công văn số 4797/UBND-KTN 15/08/2019 Công văn số 4797/UBND-KTN ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018
18 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV 19/07/2019 Công văn số 92/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu"
19 Công văn số 4238/UBND-KTN 18/07/2019 Công văn số 4238/UBND-KTN ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
20 Công văn số 4047/UBND-KTTH 11/07/2019 Công văn số 4047/UBND-KTTH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh V/v tập trung xử lý nợ đọng XDCB của Chương trình MTQG xây dựng NTM
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com