hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công điện số 501/CĐ-TTg 10/06/2022 Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH 03/06/2022 Công văn số 1225/SNN&PTNT-NVTH ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Đề án của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3 Chương trình phối hợp số 03/CTr-BNN-CCB 24/05/2022 Chương trình phối hợp số 03/CTr-BNN-CCB ngày 24/5/2022 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027
4 Công văn số 2155/BTNMT-TCMT 27/04/2022 Công văn số 2155/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài nguyên - Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
5 Công văn số 1298/LĐTBXH-VPQGGN 26/04/2022 Công văn số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
6 Công văn số 01/BCĐ CTMTQG 14/04/2022 Công văn số 01/BCĐ CTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
7 Công văn số 128/STTTT-CNTT&BCVT 22/02/2022 Công văn số 128/STTTT-CNTT&BCVT ngày 22/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung đầu tư, mua sắm thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã
8 Công văn số 485/UBND-KTN 21/01/2022 Công văn số 485/UBND-KTN ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
9 Công văn số 140 /SNN&PTNT-NVTH 19/01/2022 Công văn số 140/SNN&PTNT-NVTH ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thông tin, tuyên truyền nội dung cuốn "Cẩm nang Chuyển đổi số"
10 Công văn số 179/VPĐPNTM-KHNV 16/12/2021 Công văn số 179/VPĐPNTM-KHNV ngày 16/12/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh V/v tiếp tục rà soát, chọn thêm xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
11 Công văn số 173/VPĐPNTM-KHNV 03/12/2021 Công văn số 173/VPĐPNTM-KHNV ngày 03/12/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc rà soát, báo cáo danh sách thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
12 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV 24/11/2021 Công văn số 167/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/11/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc góp ý dự thảo các nội dung có liên quan về thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
13 Công văn 166/VPĐPNTM-KHNV 23/11/2021 Công văn số 166/VPĐPNTM-KHNV ngày 23/11/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch 2022
14 Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM 19/11/2021 Công văn số 29/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/11/2021 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc hồ sơ đề nghị công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới 2020
15 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 13/10/2021 Công văn số 24/BCĐ-VPĐPNTM ngày 13/10/2021 về việc tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020
16 Công văn số 22/BTC 27/09/2021 Công văn số 22/BTC ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” về việc đăng ký bổ sung số lượng hồ sơ tham gia cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
17 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM 20/09/2021 Công văn số 21/BCĐ-VPĐPNTM ngày 20/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch năm 2022 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
18 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM 15/09/2021 Công văn số 20/BCĐ-VPĐPNTM ngày 15/9/2021 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
19 Công văn 121/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 121/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH 07/09/2021 Công văn số 122/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com