hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 1596/UBND-KTTH 24/03/2020 Công văn số 1596/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh V/v không quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình MTQG
2 Công văn số 1563/UBND-KTN 23/03/2020 Công văn số 1563/UBND-KTN ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
3 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP 19/03/2020 Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
4 Công văn số 1456/UBND-KTN 18/03/2020 Công văn số 1456/UBND-KTN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh V/v thống nhất lùi thời gian tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019
5 Công văn số 08/BCĐ-VPĐP 16/03/2020 Công văn số 08/BCĐ-VPĐP ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn một số nội dung về lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
6 Công văn số 513/BCH-VP 23/02/2020 Công văn số 513/BCH-VP ngày 23/02/2020 của BCHQS tỉnh V/v chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và thẩm định chỉ tiêu 19.1 về xây dựng NTM năm 2019
7 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM 19/02/2020 Công văn số 02/BCĐ-VPĐPNTM ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v chọn xã, huyện, thôn để đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
8 Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ 19/02/2020 Hướng dẫn số 03/HD-BCĐ ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM/xã đạt chuẩn NTM nâng cao/xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV 10/02/2020 Công văn số 08/VPĐPNTM-KHNV ngày 10/02/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v đề nghị báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/01/2020
10 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV 30/12/2019 Công văn số 150/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
11 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV 03/12/2019 Công văn số 137/VPĐPNTM-KHNV ngày 03/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
12 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM 25/11/2019 Công văn số 18/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
13 Công văn số 148/BCĐ-KTN 13/11/2019 Công văn số 148/BCĐ-KTN ngày 13/11/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và đăng ký Chương trình công tác năm 2020 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
14 Công văn số 6771/UBND-KTN 12/11/2019 Công văn số 6771/UBND-KTN ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh V/v kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2019 đạt hạng 3 sao trở lên
15 Công văn số 6568/UBND-KTN 01/11/2019 Công văn số 6568/UBND-KTN ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ phụ trách, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh
16 Quyết định số 1741/QĐ-CTN 18/10/2019 Quyết định số 1741/QĐ-CTN ngày 18/10/2019 của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam V/v tặng thưởng Huân chương Lao động
17 Công văn số 6130/UBND-KTN 14/10/2019 Công văn số 6130/UBND-KTN ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội thảo "Khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung"
18 Công văn số 2095/SNV-CCVC 01/10/2019 Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
19 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM 30/09/2019 Công văn số 14/BCĐ-VPĐPNTM ngày 30/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
20 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV 27/09/2019 Công văn số 116/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/9/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com