hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH 21/05/2018 Công văn số 36/VPĐPNTM-HCTH ngày 21/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phối hợp xây dựng chương trình truyền thông phát sóng trên VTV và xây dựng kỷ yếu NTM năm 2018
2 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT 09/05/2018 Công văn số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 09/5/2018 của VPĐPNTMTW V/v hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
3 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT 09/05/2018 Quyết định số 1607/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/5/2018 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020
4 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 07/05/2018 Thư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
5 Công văn số 2107/UBND-KTN 24/04/2018 Công văn số 2107/UBND-KTN ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh V/v khẩn trương quyết toán dứt điểm các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước còn tồn đọng
6 Công văn số 800/STC-NS 23/04/2018 Công văn số 800/STC-NS ngày 23/4/2018 của Sở Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung Danh mục phân bổ kinh phí hỗ trợ khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2018
7 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV 12/04/2018 Công văn số 27/VPĐPNTM-KHNV ngày 12/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v đăng ký thôn xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"giai đoạn 2019-2020
8 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV 11/04/2018 Công văn số 25/VPĐPNTM-KHNV ngày 11/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong phân bổ kinh phí sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
9 Công văn số 1780/UBND-KTN 10/04/2018 Công văn số 1780/UBND-KTN ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh V/v xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng NTM
10 Công văn số 1016/UBND-KTTH 01/03/2018 Công văn số 1016/UBND-KTTH ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018
11 Công văn số 1345/BNN-VPĐP 08/02/2018 Công văn số 1345/BNN-VPĐP ngày 08/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
12 Công văn số 1245/BNN-VPĐP 02/02/2018 Công văn số 1245/BNN-VPĐP ngày 02/02/2018 của Bộ NN&PTNT V/v tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
13 Công văn số 632/UBND-KTTH 01/02/2018 Công văn số 632/UBND-KTTH ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh V/v quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Công văn số 81/UBND-KTN 08/01/2018 Công văn số 81/UBND-KTN ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh V/v hủy bỏ Công văn số 2052/UBND-KTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình bê tông GTNT và Chương trình KCH kênh mương
15 Công văn số 93/BNN-VPĐP 05/01/2018 Công văn số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ NN&PTNT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
16 Công văn số 10745/BNN-VP 27/12/2017 Công văn số 10745/BNN-VP ngày 27/12/2017 của Bộ NN&PTNT V/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
17 Công văn số 7080/UBND-KTTH 15/12/2017 Công văn số 7080/UBND-KTTH ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN hỗ trợ và nguồn vốn huy động khác thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
18 Công văn số 6777/UBND-KTTH 04/12/2017 Công văn số 6777/UBND-KTTH ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh V/v hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
19 Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC 01/12/2017 Công văn số 1891/SNN&PTNT-KHTC ngày 01/12/2017 của Sở NN&PTNT V/v hướng dẫn định mức kỹ thuật cây trồng, vật nuôi ngoài đối tượng đã quy định tại Quyết định số 321/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/6/2016
20 Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH 20/11/2017 Công văn số 131/VPĐPNTM-HCTH ngày 20/11/2017 của VPĐPNTM tỉnh V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2018
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com