hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM 09/04/2024 Công văn số 2251/BTNMT-KSONTM ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 Công văn số 1053/UBND-KTTH 15/02/2024 Công văn số 1053/UBND-KTTH ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
3 Công văn số 267/BNN-VPĐP 09/01/2024 Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
4 Công văn số 8680/BNN-VPĐP 27/11/2023 Công văn số 8680/BNN-VPĐP ngày 27/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
5 Công văn số 7349/ UBND-KTN 27/10/2023 Công văn số 7349/ UBND-KTN ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung duy trì chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021 trở về trước theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025
6 Công văn số 7000/ UBND-KTN 13/10/2023 Công văn số 7000/ UBND-KTN ngày 13/10/2023 V/v tập trung thực hiện mục tiêu cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 Công văn số 6958/UBND-KTN 11/10/2023 Công văn số 6958/UBND-KTN ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
8 Công điện số 825/CĐ-TTg 15/09/2023 Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
9 Công văn số 5424/BNN-VPĐP 09/08/2023 Công văn số 5424/BNN-VPĐP ngày 09/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
10 Công văn số 942/SXD-PQH 29/06/2023 Công văn số 942/SXD-PQH ngày 29/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v tăng cường quản lý chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh.
11 Công văn số 2309/BXD-QHKT 05/06/2023 Công văn số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
12 Công văn số 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023 Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v hương dân tam thơi vê triên khai xây dưng mô hinh thi điêm xa NTM thông minh, xa thương mai điện tử
13 Công văn 2910/UBND-KTTH 15/05/2023 Công văn 2910/UBND-KTTH ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v tập trung đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các Chương trình MTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
14 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV 24/04/2023 Công văn số 93/VPĐPNTM-KHNV ngày 24/4/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022-2023
15 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV 19/04/2023 Công văn số 87/VPĐPNTM-KHNV ngày 19/4/2023 của Văn phòng Điều phối CT MTQG nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v phối hợp báo cáo định kỳ hằng tháng thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
16 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT 17/04/2023 Công văn 448/STTTT-CNTT&BCVT ngày 17/4/2023 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn một số nội dung mua sắm sử dụng nguồn kinh phí chuyển đổi số
17 Công văn 2314/BNN-VPĐP 13/04/2023 Công văn 2314/BNN-VPĐP ngày 13/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v quan tâm, đẩy mạnh quy hoạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025
18 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH 22/02/2023 Công văn số 27/VPĐPNTM-HCTH ngày 22/02/2023 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam V/v tuyên truyền cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất Văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
19 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT 15/11/2022 Công văn số 1996/SCT-QLNNKT ngày 15/11/2022 của Sở Công thương Quảng Nam V/v Hướng dẫn việc lập dự toán, thẩm định, tổ chức thực hiện, thi công về di dời trụ điện, trụ viễn thông khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
20 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT 08/11/2022 Công văn số 3449/SGTVT-KCHT ngày 08/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Quảng Nam V/v xây dựng các công trình thiết yếu, công trình phục vụ tuyên truyền và trồng hoa, trồng cây xanh, bóng mát trong phạm vi đất dành cho đường bộ
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com