hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Công điện số 825/CĐ-TTg
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Tài liệu đính kèm Công điện số 825/CĐ-TTg
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com