hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 3981/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 3950/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
4 Quyết định số 1747/QĐ-TTg 04/12/2019 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của TTCP Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
5 Quyết định số 40/QĐ-VPĐPNTM 04/12/2019 Quyết định số 40/QĐ-VPĐPNTM ngày 04/12/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
6 Quyết định số 3835/QĐ-UBND 22/11/2019 Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND 06/11/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 3485/QĐ-UBND 04/11/2019 Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
9 Quyết định số 3419/QĐ-UBND 29/10/2019 Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
10 Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019 Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt KH khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
11 Quyết định số 3711/QĐ-BNN-TCCB 26/09/2019 Quyết định số 3711/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/9/2019 của Bộ NN&PTNT V/v tặng thưởng Bằng khen
12 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND 29/08/2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 2782/QĐ-UBND 03/09/2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy định đánh giá, xét công nhận và công bố "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao" và "Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
14 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 26/08/2019 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
15 Quyết định số 1048/QĐ-TTg 20/08/2019 Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của TTCP V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
16 Quyết định số 2594/QĐ-UBND 14/08/2019 Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung sản phẩm, chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019
17 Quyết định số 2536/QĐ-UBND 07/08/2019 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày07/8/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 (đợt 2)
18 Quyết định số 2410/QĐ-UBND 31/07/2019 Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
19 Quyết định số 2313/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận "Thôn đạt chuẩn NTM" áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
20 Quyết định số 2323/QĐ-UBND 19/07/2019 Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com