hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 2105/QĐ-UBND 11/08/2022 Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
2 Quyết định số 2072/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 108/QĐ-BCĐ 03/08/2022 Quyết định số 108/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2022 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Chương trình Truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
4 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
5 Quyết định số 922/QĐ-TTg 02/08/2022 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
6 Quyết định số 919/QĐ-TTg 01/08/2022 Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
7 Quyết định số 1920/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2021
8 Quyết định số 1892/QĐ-UBND 18/07/2022 Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
9 Quyết định số 932/QĐ-BGTVT 18/07/2022 Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”
10 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP 15/06/2022 Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/06/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025
11 Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT 06/06/2022 Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
12 Quyết định số 652/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
13 Quyết định số 653/QĐ-TTg 28/05/2022 Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
14 Quyết định số 1385/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triểnkinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
15 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/05/2022 Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
16 Quyết định số 587/QĐ-TTg 18/05/2022 Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"
17 Quyết định số 1302/QĐ-UBND 16/05/2022 Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi (Duy Xuyên)
18 Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB 09/05/2022 Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
19 Quyết định số 71/QĐ-BCĐ 05/05/2022 Quyết định số 71/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
20 Quyết định số 1198/QĐ-UBND 04/05/2022 Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 phụ trách địa phương triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com