hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1750/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tặng Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 xã, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022)
2 Quyết định số 1721/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
3 Quyết định số 1682/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
4 Quyết định số 1672/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
5 Quyết định số 1673/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
6 Quyết định số 1674/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
7 Quyết định số 1675/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
8 Quyết định số 1676/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Bình Quế, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
9 Quyết định số 1677/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng NamVề việc công nhận xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
10 Quyết định số 74/QĐ-BTC 21/07/2023 Quyết định số 74/QĐ-BTC ngày 21/7/2023 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” Về việc công nhận các nội dung đoạt giải cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp’’ và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
11 Quyết định số 1249/QĐ-UBND 16/06/2023 Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
12 Quyết định số 114/QĐ-SXD 12/06/2023 Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 12/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
13 Quyết định số 1079/QĐ-UBND 29/05/2023 Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
14 Quyết định số 1068/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
15 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG 25/04/2023 Quyết định số 29/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 24/5/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
17 Quyết định số 760/QĐ-UBND 13/04/2023 Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc ủy quyền quyết định tiếp tục áp dụng các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình mới và áp dụng thiết kế sẵn có đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Quyết định số 670/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
19 Quyết định số 658/QĐ-UBND 03/04/2023 Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch “Xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
20 Quyết định số 08/QĐ-VPĐPNTM 20/03/2023 Quyết định số 08/QĐ-VPĐPNTM ngày 20/3/2023 của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam Thành lập Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com