hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 403/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
2 Quyết định số 404/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
3 Quyết định số 405/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
4 Quyết định số 406/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
5 Quyết định số 407/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018
6 Quyết định số 408/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Quang, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
7 Quyết định số 409/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018
8 Quyết định số 410/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2018
9 Quyết định số 412/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2018
10 Quyết định số 417/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018
11 Quyết định số 354/QĐ-UBND 31/01/2019 Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
12 Quyết định số 365/QĐ-UBND 31/01/2019 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 180/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Nam năm 2018
14 Quyết định số 77/QĐ-UBND 09/01/2019 Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam"
15 Quyết định số 57/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9
16 Quyết định số 54/QĐ-BNN-KTHT 04/01/2019 Quyết định số 54/QĐ-BNN-KTHT ngày 04/01/2019 của Bộ NN&PTNT Ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá hiệu quả đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
17 Quyết định số 25/QĐ-UBND 03/01/2019 Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020
18 Quyết định số 3899/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Ban hành Tiêu chí "Thôn đạt chuẩn NTM" áp dụng trên địa bàn các xã thuộc các huyện miền núi cao, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
19 Quyết định số 1805/QĐ-TTg 21/12/2018 Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 21/12/2018 của TTCP V/v công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 3837/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn NTM năm 2018
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com