hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 84/QĐ-SXD 24/09/2018 Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 24/9/2018 của Sở Xây dựng Công bố hướng dẫn lập dự toán xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
2 Quyết định số 2834/QĐ-UBND 20/09/2018 Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
3 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ 20/09/2018 Quyết định số 82/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Thành lập các Tiểu ban để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
4 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ 19/09/2018 Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 19/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
5 Quyết định số 2807/QĐ-UBND 18/09/2018 Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh V/v chọn mẫu Logo của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
6 Quyết định số 80/QĐ-BTC 17/09/2018 Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi V/v công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
7 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT 13/09/2018 Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"
8 Quyết định số 2716/QĐ-UBND 07/09/2018 Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định số 2630/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
10 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW 22/08/2018 Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo TW Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
11 Quyết định số 2502/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
12 Quyết định số 2478/QĐ-UBND 17/08/2018 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do UBMTTQVN cấp xã và Ban công tác Mặt trận các KDC chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 2470/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
15 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh
16 Quyết định số 2379/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
17 Quyết định số 2380/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
18 Quyết định số 2314/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân tiêu thụ lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất tập trung tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 2315/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Nông dân tiêu thụ sắn và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất không tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 2290/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com