hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 123/QĐ-BTC 16/09/2021 Quyết định số 123/QĐ-BTC ngày 16/9/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
2 Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT 16/09/2021 Quyết định số 473/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/9/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 2266/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021
4 Quyết định số 2267/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định số 2267/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
5 Quyết định số 2252/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
6 Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM 06/08/2021 Quyết định số 22/QĐ-VPĐPNTM ngày 06/8/2021 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về việc Phê duyệt danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
7 Quyết định số 2116/QĐ-UBND 30/07/2021 Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
8 Quyết định số 95/QĐ-BTC 16/07/2021 Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
9 Quyết định số 97/QĐ-BTC 16/07/2021 Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về kiện toàn Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
10 Quyết định số 1974/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 Kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
11 Quyết định số 90/QĐ-BCĐ 13/07/2021 Quyết định số 90/QĐ-BCĐ ngày 13/7/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
12 Quyết định số 1786/QĐ-UBND 30/06/2021 Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
13 Quyết định số 1583/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
14 Quyết định số1584/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định số1584/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
15 Quyết định số 1585/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
16 Quyết định số 1586/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
17 Quyết định số 1587/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh v/v công nhận xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
18 Quyết định số 1572/QĐ-UBND 10/06/2021 Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Quyết định số 1474/QĐ-UBND 01/06/2021 Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
20 Quyết định số 1437/QĐ-UBND 27/05/2021 Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com