hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 832/QĐ-UBND 19/03/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đã được kiện toàn tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 777/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trong năm 2018
3 Quyết định số 762/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
4 Quyết định số 728/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
5 Quyết định số 731/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
6 Quyết định số 567/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
7 Quyết định số 583/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
8 Quyết định số 569/QĐ-UBND 05/03/2019 Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2018
9 Quyết định số 533/QĐ-UBND 27/02/2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
10 Quyết định số 515/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 Quyết định số 524/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
12 Quyết định số 18/QĐ-BCĐ 22/02/2019 Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 582/QĐ-BNN-VPĐP 21/02/2019 Quyết định số 582/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/02/2019 của Bộ NN&PTNT Công nhận các tác phẩm, tác giả đoạt giải "Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" năm 2018
14 Quyết định số 438/QĐ-UBND 15/02/2019 Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
15 Quyết định số 403/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
16 Quyết định số 404/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Phú, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
17 Quyết định số 405/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
18 Quyết định số 406/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2018
19 Quyết định số 407/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2018
20 Quyết định số 408/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Quang, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2018
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com