hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 2532/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
2 Quyết định số 2498/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận danh hiệu nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 2480/QĐ-UBND 09/09/2020 Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh thông tin tặng thưởng
4 Quyết định số 2456/QĐ-UBND 05/09/2020 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 05/9/2020 của UBND tỉnh V/v chấm dứt thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh
5 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
6 Quyết định số 2354/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày27/8/2020 của UBND tỉnh Về tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2019
7 Quyết định số 2372/QĐ-UBND 27/08/2020 Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh V/v kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2320/QĐ-UBND 21/08/2020 Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh V/v kết thúc cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định số 1274/QĐ-TTg 19/08/2020 Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của TTCP V/v ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020
10 Quyết định số 2290/QĐ-UBND 19/08/2020 Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh V/v kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 2268/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh V/v phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
12 Quyết định số 2231/QĐ-UBND 14/08/2020 Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ại 04 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 2221/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An
14 Quyết định số 2220/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
15 Quyết định số 2185/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 16/QĐ-VPĐPNTM 07/08/2020 Quyết định số 16/QĐ-VPĐPNTM ngày 07/8/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
17 Quyết định số 2165/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã và Đoàn thẩm tra tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Quyết định số 2141/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Tiến, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2019
19 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND 17/07/2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 2065/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh V/v cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 05 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên,Quế Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com