hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1731/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh V/v bổ sung danh mục điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
2 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP 26/06/2020 Quyết định số 2415/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/6/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Thể lệ "Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"
3 Quyết định số 1710/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (đợt 2)
4 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 05/06/2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Quyết định số 1662/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6 Quyết định số 1643/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh danh sách Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh
7 Quyết định số 759/QĐ-TTg 04/06/2020 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
8 Quyết định số 1391/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
9 Quyết định số 1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
10 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 21/05/2020 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tư, huyện Đông Giang đạt chuẩn NTM năm 2019
11 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM 14/05/2020 Quyết định số 07/QĐ-VPĐPNTM ngày 14/5/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt thay đổi thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 1261/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13 Quyết định số 1262/QĐ-UBND 08/05/2020 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Thành lập Đoàn thẩm tra các tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 1224/QĐ-UBND 06/05/2020 Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn (còn lại)
15 Quyết định số 1190/QĐ-UBND 25/04/2020 Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
16 Quyết định số 1170/QĐ-UBND 22/04/2020 Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh V/v tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
17 Quyết định số 1105/QĐ-UBND 16/04/2020 Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh V/v tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
18 Quyết định số 65/QĐ-BTC 10/04/2020 Quyết định số 65/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của BTC cuộc thi Thành lập Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 972/QĐ-UBND 08/04/2020 Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020
20 Quyết định số 447/QĐ-TTg 01/04/2020 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của TTCP V/v công bố dịch COVID-19
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com