hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 1789/QĐ-UBND 11/06/2019 Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
2 Quyết định số 1626/QĐ-UBND 03/06/2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019
3 Quyết định số 1343/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh
4 Quyết định số 1341/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
5 Quyết định số 1342/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Quyết định số 1254/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
7 Quyết định số 467/QĐ-TTg 25/04/2019 Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của TTCP Về tích hợp chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
8 Quyết định số 1218/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2019
9 Quyết định số 1180/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh
10 Quyết định số 1174/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 1170/QĐ-UBND 22/04/2019 Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I - năm 2018 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 920/QĐ-BCT 16/04/2019 Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 16/4/2019 của Bộ Công Thương V/v ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020
13 Quyết định số 421/QĐ-TTg 16/04/2019 Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
14 Quyết định số 414/QĐ-TTg 12/04/2019 Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của TTCP Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025"
15 Quyết định số 935/QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2018 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
16 Quyết định số 832/QĐ-UBND 19/03/2019 Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã đã được kiện toàn tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
17 Quyết định số 777/QĐ-UBND 13/03/2019 Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho các thôn đạt chuẩn bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trong năm 2018
18 Quyết định số 762/QĐ-UBND 12/03/2019 Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
19 Quyết định số 728/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
20 Quyết định số 731/QĐ-UBND 11/03/2019 Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com