hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 3146/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
2 Quyết định số 2975/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 2942/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
4 Quyết định số 2814/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
5 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2427/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết đinh số 2428/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2396/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch xây dựng Tổ Khuyến nông cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
9 Quyết định số 2376/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ di dời trụ điện, trụ viễn thông sau khi mở rộng đường xây dựng nông thôn mới
10 Quyết định số 2333/QĐ-UBND 08/09/2022 Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP 06/09/2022 Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 của Bộ NN&PTNT Phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
12 Quyết định số 2254/QĐ-UBND 29/08/2022 Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
13 Quyết định số 2218/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
14 Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH 18/08/2022 Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
15 Quyết định số 2147/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021
16 Quyết định số 2141/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 15/82022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17 Quyết định số 2138/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Quyết định số 2105/QĐ-UBND 11/08/2022 Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
19 Quyết định số 2072/QĐ-UBND 09/08/2022 Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 2056/QĐ-UBND 05/08/2022 Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com