hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 275/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
2 Quyết định số 279/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 279QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức đạt chuẩn NTM năm 2019
3 Quyết định số 280/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Châu, huyện Quế Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
4 Quyết định số 281/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên đạt chuẩn NTM năm 2019
5 Quyết định số 282/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Quế Trung, huyện Nông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019
6 Quyết định số 283/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2019
7 Quyết định số 284/QĐ-UBND 22/01/2020 Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2019
8 Quyết định số 366/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
9 Quyết định số 53/QĐ-TTg 11/01/2020 Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 11/01/2020 của TTCP V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
10 Quyết định số 58/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 (đợt 1)
11 Quyết định số 14/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - năm 2019 thuộc Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
12 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020
13 Quyết định số 4286/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
14 Quyết định số 4129/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định số 4129/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ các hoạt động PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
15 Quyết định số 4031/QĐ-UBND 11/12/2019 Quyết định số 4031/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Trà Mai là đô thị loại V trực thuộc huyện Nam Trà My
16 Quyết định số 4032/QĐ-UBND 11/12/2019 Quyết định số 4032/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Atiêng là đô thị loại V trực thuộc huyện Tây Giang
17 Quyết định số 3950/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
18 Quyết định số 3951/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v bổ sung, thay đổi thành viên Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19 Quyết định số 3981/QĐ-UBND 05/12/2019 Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 1747/QĐ-TTg 04/12/2019 Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của TTCP Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com