hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của TTCP Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
2 Quyết định số 490/QĐ-TTg 07/05/2018 Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của TTCP Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
3 Quyết định số 461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của TTCP Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
4 Quyết định số 09/QĐ-VPĐPNTM 23/04/2018 Quyết định số 09/QĐ-VPĐPNTM ngày 23/4/2018 của VPĐPNTM tỉnh V/v phê duyệt bổ sung thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG về xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
5 Quyết định số 435/QĐ-TTg 21/04/2018 Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 21/4/2018 của TTCP Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
6 Quyết định số 1088/QĐ-UBND 29/03/2018 Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh V/v thống nhất áp dụng nguyên giá máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 1014/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 1021/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
9 Quyết định số 19/QĐ-BCĐ 19/03/2018 Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 19/3/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 275/QĐ-TTg 07/03/2018 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020
11 Quyết định số 760/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
13 Quyết định số 643/QĐ-UBND 09/02/2018 Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
14 Quyết định số 574/QĐ-UBND 07/02/2018 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh mã ngành kinh tế của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao vốn kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/01/2018
15 Quyết định số 548/QĐ-UBND 06/02/2018 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
16 Quyết định số 453/QĐ-UBND 31/01/2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17 Quyết định số 420/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
18 Quyết định số 428/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
19 Quyết định số 402/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho 05 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
20 Quyết định số 364/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com