hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 96/QĐ-UBND 12/01/2021 Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" năm 2020
2 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh V/v quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
3 Quyết định số 4004/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
4 Quyết định số 4006/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 02 (bổ sung) năm 2020 thuộc "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
5 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS 28/12/2020 Quyết định số 5317/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 28/12/2020 của Bộ NN&PTNT Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
6 Quyết định số 3825/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
7 Quyết định số 3742/QĐ-UBND 22/12/2020 Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
8 Quyết định số 3622/QĐ-UBND 15/12/2020 Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
9 Quyết định số 3594/QĐ-UBND 14/12/2020 Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
10 Quyết định số 3560/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 01, năm 2020 thuộc "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
11 Quyết định số 3516/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định số 3516/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh V/v điều chuyển kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
12 Quyết định số 3312/QĐ-UBND 26/11/2020 Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh V/v thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030
13 Quyết định số 3139/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
14 Quyết định số 3140/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên An, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
15 Quyết định số 3141/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
16 Quyết định số 3142/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước đạt chuẩn NTM năm 2020
17 Quyết định số 3143/QĐ-UBND 11/11/2020 Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Trà Mai, huyện Nam Trà My đạt chuẩn NTM năm 2020
18 Quyết định số 2840/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2)
19 Quyết định số 2705/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Hải, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
20 Quyết định số 2706/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành đạt chuẩn NTM năm 2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com