hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 964/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
2 Quyết định số 913/QĐ-UBND 15/04/2024 Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi áp dụng trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 861/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
4 Quyết định số 862/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công nhận xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
5 Quyết định số 491/QĐ-UBND 07/03/2024 Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2024
6 Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg 07/03/2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 Quyết định số 221/QĐ-TTg 01/03/2024 Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của thủ tướng Chính phủ Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025
8 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9 Quyết định số 16/QĐ-UBND 04/01/2024 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 2894/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
11 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Quyết định số 2690/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
13 Quyết định số 45/QĐ-VPĐPNTM 20/11/2023 Quyết định số 45/QĐ-VPĐPNTM NGÀY 20/11/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - gói thầu: In Sổ tay Hướng dẫn đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
14 Quyết định số 2398/QĐ-UBND 08/11/2023 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc điều chuyển kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
15 Quyết định số 1750/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Tặng Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 xã, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022)
16 Quyết định số 1721/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
17 Quyết định số 1682/QĐ-UBND 10/08/2023 Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023
18 Quyết định số 1672/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Bình Nam, huyện Thăng Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
19 Quyết định số 1673/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
20 Quyết định số 1674/QĐ-UBND 09/08/2023 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công nhận xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com