hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 2470/QĐ-UBND 16/08/2018 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 1010/QĐ-TTg 10/08/2018 Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của TTCP Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
3 Quyết định số 2404/QĐ-UBND 09/08/2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh
4 Quyết định số 2379/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
5 Quyết định số 2380/QĐ-UBND 08/08/2018 Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
6 Quyết định số 2314/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân tiêu thụ lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất tập trung tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 2315/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt dự án Mô hình thí điểm Doanh nghiệp - Hộ kinh doanh - Nông dân tiêu thụ sắn và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất không tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2290/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018 theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
9 Quyết định số 2285/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10 Quyết định số 2286/QĐ-UBND 31/07/2018 Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh V/v bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030" cho Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
11 Quyết định số 58/QĐ-SXD 30/07/2018 Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng Công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2018-2020)
12 Quyết định số 60/QĐ-BTC 18/07/2018 Quyết định số 60/QĐ-BTC ngày 18/7/2018 của Trưởng BTC Cuộc thi Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
13 Quyết định số 2098/QĐ-UBND 10/07/2018 Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 (lần 2)
14 Quyết định số 1991/QĐ-UBND 28/06/2018 Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Ban hành Hướng dẫn tạm thời Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định số 1908/QĐ-UBND 21/06/2018 Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tổ chức thực hiện một số chính sách thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 1847/QĐ-UBND 14/06/2018 Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh V/v ủy quyền cho UBND cấp huyện danh mục dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
17 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ 12/06/2018 Quyết định số 54/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
18 Quyết định số 691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của TTCP Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
19 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của TTCP Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
20 Quyết định số 596/QĐ-TTg 25/05/2018 Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của TTCP Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày25/01/2017 của TTCP V/v phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com