hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
2 Quyết định số 643/QĐ-UBND 09/02/2018 Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 574/QĐ-UBND 07/02/2018 Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh mã ngành kinh tế của các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao vốn kế hoạch năm 2018 tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/01/2018
4 Quyết định số 548/QĐ-UBND 06/02/2018 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng công trình phúc lợi
5 Quyết định số 453/QĐ-UBND 31/01/2018 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Quyết định số 420/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
7 Quyết định số 428/QĐ-UBND 29/01/2018 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh
8 Quyết định số 402/QĐ-UBND 26/01/2018 Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng thưởng xi măng cho 05 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" năm 2017
9 Quyết định số 364/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
10 Quyết định số 366/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
11 Quyết định số 360/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh V/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
12 Quyết định số 300/QĐ-UBND 22/01/2018 Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025
13 Quyết định số 301/QĐ-UBND 22/01/2018 Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
14 Quyết định số 283/QĐ-UBND 19/01/2018 Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15 Quyết định số 182/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc đạt chuẩn NTM năm 2017
16 Quyết định số 183/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Phú, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2017
17 Quyết định số 184/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Trị, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2017
18 Quyết định số 185/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Bình Trung, huyện Thăng Bình đạt chuẩn NTM năm 2017
19 Quyết định số 186/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đạt chuẩn NTM năm 2017
20 Quyết định số 187/QĐ-UBND 16/01/2018 Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh V/v công nhận xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My đạt chuẩn NTM năm 2017
12345678910...

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com