hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
. (20/04/2016)
.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức vụ trong

VPĐP NTM tỉnh

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Cơ quan

Di động

1

Ngô Tấn

PGĐ Sở NN & PTNT

Chánh Văn phòng

3812622

0913.488548

tann@quangnam.gov.vn

2

Nguyễn Anh Tài

 

Trưởng phòng

Kế hoạch - Nghiệp vụ

2221377

0908.908410

nguyenanhtaiqna@gmail.com

3

Nguyễn Thị Mỹ Lê

 

Chuyên trách

2221348

0919.792719

myleptnt@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Trung

 

Chuyên trách

2221377

0905.755570

thanhtrungbinhtvxd@gmail.com

5

Võ Minh Huy

 

Chuyên trách

2221348

0918.244059

huycan0511@gmail.com

6

Trần Công Lân

 

Chuyên trách

2221377

0977.385940

conglanqn@gmail.com

7

Nguyễn Thị Phương Trang

 

Chuyên trách

2221377

0918.464157

trang.nguyen61491@gmail.com

8

Võ Thị Hoa

 

Chuyên trách

2221348

0905.571747

vohoatk@gmail.com

9

Ung Hồ Nguyên Cẩm

 

Chuyên trách

2221348

0985.948114

camptcn@gmail.com

10

Phan Hùng Vĩnh

 

Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp

2221348

0912.066348

hungvinhttg@gmail.com

11

Phan Thị Thu Thảo

 

Chuyên trách

2221377

0972.539724

thaokhtvquangnam@gmail.com

12

Nguyễn Ngọc Tẩn

 

Lái xe

 

0905.271590

 

13

Nguyễn Thị Thanh Thu

Trưởng Ban Phong trào UBMTTQ VN

Kiêm nhiệm

 

0935.189127

thumtqn@gmail.com

14

Phan Trọng Quang

TP Kinh tế ngành, Sở KH&ĐT

Kiêm nhiệm

 

0903.594977

quangdpiqn@gmail.com

15

Dương Quốc Chiến

CV phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính

Kiêm nhiệm

 

0905.181102

truongstcqnam@gmail.com

16

Đào Duy Minh

Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính

Kiêm nhiệm

 

0914.414674

minhquangnam@gmail.com

17

Lê Đăng Quang

CV phòng kinh tế tổng hợp, VPUBND tỉnh

Kiêm nhiệm

 852757

0914.647878

ledangquang89@gmail.com

18

Nguyễn Thị Minh Tâm

CVC phòng Kinh tế ngành, VPUBND tỉnh

Kiêm nhiệm

3852742

0818.771156

minhtamvpub@gmail.com

19

Trần Thị Kim Phượng

Phó Trưởng phòng

KSTTHC, VPUBND tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0931.919499

kimphuongdh1gmai1.com

20

Nguyễn Hoàng Sang

CV phòng Kiểm soát chi – Kho bạc Nhà nước tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0905.621698

sangksc1982@gmail.com

21

Đặng Ngọc Tú

PTP Quy hoạch, Sở Xây dựng

Kiêm nhiệm

 

0905.430693

tudn@quangnam.gov.vn

22

Nguyễn Phúc Khương

CV phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng

Kiêm nhiệm

 

0975.266167

khuongnp@quangnam.gov.vn

23

Đặng Hữu Linh

CV phòng quản lý kết cấu hạ tầng, Sở GTVT

Kiêm nhiệm

 

0977.292747

danghuulinhdna@gmaill.com

24

Nguyễn Thanh Cao

CV phòng QLCT thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0913.419029

caont@quangnam.gov.vn

25

Trương Thị Thùy Trang

CV phòng QLCT thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0368.703990

trangttt4@quangnam.gov.vn

26

Nguyễn Vũ Hoàng Ngân

CV phòng quản lý năng lượng, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

 

0914.015444

nguyenvuhoangngan@gmail.com

27

Hồ Viết Đông

CV phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

 

0905.751101

ho.vietdong@yahoo.com

28

Nguyễn Song Toàn

CV phòng quản lý đầu tư, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

 

0979.970026

songtoan87@gmail.com

29

Phạm Minh Thành

CV Công tác Học sinh, sinh viên – Pháp chế, Sở GD&ĐT

Kiêm nhiệm

 

0914.978797

pmthanhsgdqnam@gmail.com

30

Mai Ký

TP Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở VH, TT&DL

Kiêm nhiệm

 

0905.926869

maikyvhtt@gmail.com

31

Nguyễn Thị Linh Phượng

PTP Quản

lý du lịch, Sở VH, TT&DL

Kiêm nhiệm

 

0937.800973

phuongntl@quangnam.gov.vn

32

Đào Thị Thanh Thảo

TP Bưu chính - Viễn thông, Sở TT&TT

Kiêm nhiệm

 

0916.379555

thaodtt@quangnam.gov.vn

33

Nguyễn Văn Hiệu

PTP Công nghệ thông tin, Sở TT&TT

Kiêm nhiệm

 

0983.198737

hieunv@quangnam.gov.vn

34

Nguyễn Thị Thừa

Thống kê viên chính, Cục Thống kê tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0973.687273

ntthuaqna@gmail.com

35

Hồ Xuân Khanh

PTP Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - TB&XH

Kiêm nhiệm

 

0905.321125

khanh7408sld@gmail.com

36

Võ Văn Lân

PTP Lao động - Việc làm, Sở LĐ - TB&XH

Kiêm nhiệm

 

0913.161507

lanvv@quangnam.gov.vn

37

Nguyễn Thị Mai

PTP PTNT, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0987.243109

maikinhte@gmail.com

38

Đặng Văn Hải

CV phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế

Kiêm nhiệm

 

0913.469767

dangvanhai2360@gmail.com

39

Nguyễn Nữ Như Hiền

CV phòng Tổng hợp, Chi cục BVMT, Sở TN&MT

Kiêm nhiệm

 

0981.981724

nhuhienmt@gmail.com

40

Nguyễn Cao Thống

PTP Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

Kiêm nhiệm

 

0905.492775

thongsnv@gmail.com

41

Nguyễn Hồng Thắng

CV phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ

Kiêm nhiệm

 

0918.224276

nguyenhongthang@gmail.com

42

Nguyễn Mạnh Tuân

Phó đội trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0905.323828

doidiaphuong.pv28qna@gmail.com

43

Trương Thị Hạ

PTP Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Kiêm nhiệm

 

0989.415456

truongthihatp@gmail.com

44

Nguyễn Tâm Phương

Phó Chánh Văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0982.992968

tamphuongqs968@gmail.com

45

Đồng Thị Dung

CVC phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0935.100299

dongdungts@gmail.com

46

Cao Tấn Thuấn

CV phòng QLCL Nông lâm thủy sản, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0905.914609

thuanthuysan@yahoo.com.vn

47

Nguyễn Thế Hùng

TP Phát triển nông thôn, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

 

0988.193779

nthqn@yahoo.com

48

Trần Thị Diễm Phúc

PTP Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ – TB&XH

Kiêm nhiệm

 

0945.501105

phucqs@gmail.com

 

 

 

Lượt xem:  483 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/