hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
. (20/04/2016)
.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

Chức vụ trong

VPĐP NTM tỉnh

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Cơ quan

Di động

1

Ngô Tấn

PGĐ Sở NN & PTNT

Chánh Văn phòng

3812622

0913.488548

ngotanthuysan@gmail.com

2

Mai Đình Lợi

Chi cục trưởng Chi cục PTNT

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

3828681

0905.221379

maidinhloi@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tài

 

Trưởng phòng

Kế hoạch - Nghiệp vụ

2221377

0908.908410

nguyenanhtaiqna@gmail.com

4

Trần Công Lân

 

Chuyên trách

2221348

0977.385940

conglanqn@gmail.com

5

Hoàng Văn Thưởng

 

Chuyên trách

2221348

0935.506557

thuongkn43@gmail.com

6

Nguyễn Thanh Trung

 

Chuyên trách

3858885

0905.755570

thanhtrungbinhtvxd@gmail.com

7

Mai Văn Hiển

 

Chuyên trách

2221377

0906.593354

hienqs@gmail.com

8

Nguyễn Thị Phương Trang

 

Chuyên trách

2221348

0918.464157

trang.nguyen61491@gmail.com

9

Võ Thị Hoa

 

Chuyên trách

2221348

0905.571747

vohoatk@gmail.com

10

Ung Hồ Nguyên Cẩm

 

Chuyên trách

2221377

0985.948114

camptcn@gmail.com

11

Phan Hùng Vĩnh

 

Chuyên trách

 

0912.066348

hungvinhttg@gmail.com

12

Phan Thị Thu Thảo

 

Kế toán

 

0972.539724

thaokhtvquangnam@gmail.com

13

Nguyễn Ngọc Tẩn

 

Lái xe

 

0905.271590

 

14

Nguyễn Thị Hạnh

Nhân viên phòng KH – TC, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm hành chính

 

0987.368226

hanhbinh78@gmail.com

15

Phạm Đình Thành

TP Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

3852471

0914.035743

thanhdard@gmail.com

16

Phan Quốc Tuấn

CV phòng Kinh tế ngành, Sở KH&ĐT

Kiêm nhiệm

3810407

0905.140666

phanquoctuan109@gmail.com

17

Nguyễn Thế Trường

PTP Tài chính - Đầu tư, Sở Tài chính

Kiêm nhiệm

 

0905.181102

truongstcqnam@gmail.com

18

Đào Duy Minh

PTP Quản lý ngân sách, Sở Tài chính

Kiêm nhiệm

 

0914.414674

minhquangnam@gmail.com

19

Lê Đăng Quang

Chuyên viên phòng Kinh tế tổng hợp, VPUBND tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0914.647878

ledangquang89@gmail.com

20

Nguyễn Thị Minh Tâm

Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, VPUBND tỉnh

Kiêm nhiệm

3852742

01278.771156

minhtamvpub@gmail.com

21

Nguyễn Hoàng Sang

Cán sự phòng Kiểm soát chi – Kho bạc Nhà nước tỉnh

Kiêm nhiệm

3812539

0905.621698

sangksc1982@gmail.com

22

Phan Văn Viên

PTP Nghiệp vụ, Ban TĐ - KT tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0396.097380

vienqn@gmail.com

23

Nguyễn Đình Tứ

Chuyên viên phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng

Kiêm nhiệm

3852711

0982.234237

ndtusxd@gmail.com

24

Nguyễn Phúc Khương

Chuyên viên phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng

Kiêm nhiệm

3852971

0975.266167

phuckhuong@gmail.com

25

Võ Công Phúc

TP Kế hoạch – Tài chính, Sở GTVT

Kiêm nhiệm

3506588

0913.497597

phucvc@gmail.com

26

Nguyễn Thành Phát

TP Kỹ thuật, Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

3829792

0987.827374

thanhphatcctl@gmail.com

27

Huỳnh Nguyên Tuấn

PTP Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

3810604

0914.289679

hntscn@gmail.com

28

Nguyễn Đức Cường

PTP Quản lý Thương mại, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

3852876

0914.010849

cuong1073@gmail.com

29

Nguyễn Thị Thái Thanh

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương

Kiêm nhiệm

3810605

0986.882462

thanhtk2015@gmail.com

30

Phạm Minh Thành

Chuyên viên phòng Công tác học sinh – sinh viên, Sở GD&ĐT

Kiêm nhiệm

 

0914.978797

pmthanhsgdqnam@gmail.com

31

Mai Ký

TP Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở VH – TT&DL

Kiêm nhiệm

3810554

0905.926869

maikyvhtt@gmail.com

32

Đào Thị Thanh Thảo

TP Bưu chính - Viễn thông, Sở TT&TT

Kiêm nhiệm

3811761

0916.379555

thanhthaobcvt@gmail.com

33

Nguyễn Văn Hiệu

PTP Công nghệ thông tin, Sở TT&TT

Kiêm nhiệm

 

0983.198737

vanhieutk@gmail.com

34

Nguyễn Thị Thừa

Thống kê viên, Cục Thống kê tỉnh

Kiêm nhiệm

3859671

0973.687273

thua_tkqn@yahoo.com.vn

35

Hồ Xuân Khanh

PTP Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - TB&XH

Kiêm nhiệm

3852521

0905.321125

khanh7408sld@gmail.com

36

Võ Văn Lân

PTP Lao động - Việc làm, Sở LĐ - TB&XH

Kiêm nhiệm

 

0913.161507

anhkhoa2504@gmail.com

37

Nguyễn Thị Mai

PTP Phát triển nông thôn, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

3828685

0987.243109

maikinhte@gmail.com

38

Đặng Văn Hải

CV phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế

Kiêm nhiệm

 

0913.469767

dangvanhai2360@gmail.com

39

Nguyễn Nữ Như Hiền

Chuyên viên phòng Tổng hợp, Chi cục BVMT, Sở TN&MT

Kiêm nhiệm

3829636

0981.981724

nhuhienbvmt@gmail.com

40

Huỳnh Quang Lạnh

Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT

Kiêm nhiệm

3810679

0905.296675

quanglanhtnmt@gmail.com

41

Nguyễn Cao Thống

PTP Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ

Kiêm nhiệm

3810032

0905.492775

thongsnv@gmail.com

41

Nguyễn Xuân Lực

Đội trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh

Kiêm nhiệm

3860377

0905.783469

doidiaphuong.pv28qna@gmail.com

42

Trương Thị Hạ

PTP Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Kiêm nhiệm

 

0989.415456

truongthihatp@gmail.com

43

Nguyễn Tâm Phương

Phó Chánh Văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Kiêm nhiệm

 

0982.992968

tamphuongqs968@gmail.com

44

Cao Tấn Thuấn

TP Quản lý chất lượng, Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản Quảng Nam, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

3845642

0905.914609

thuanthuysan@yahoo.com.vn

45

Nguyễn Thế Hùng

TP Phát triển nông thôn, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT

Kiêm nhiệm

3828689

0988.193779

nthqn@yahoo.com

46

Trần Thị Diễm Phúc

PTP Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ – TB&XH

Kiêm nhiệm

3555589

0945.501105

phucqs@gmail.com

 

 

 

 

Lượt xem:  192 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/