hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Danh bạ VP NTM (20/04/2016)
.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH
TT Họ và tên Chức vụ hiện tại Chức vụ trong Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
VPĐP NTM tỉnh Cơ quan Di động
1 Ngô Tấn PGĐ Sở NN & PTNT Chánh Văn phòng 3812622 0913488548 tann@quangnam.gov.vn
2 Nguyễn Anh Tài   Trưởng phòng 2221377 0908908410 nguyenanhtaiqna@gmail.com
3 Nguyễn Thị Mỹ Lê   Chuyên trách 2221348 0919792719 myleptnt@gmail.com
4 Nguyễn Thanh Trung   Chuyên trách 2221377 0905755570 trungqsqn@gmail.com
5 Võ Minh Huy   Chuyên trách 2221348 0918244059 huycan0511@gmail.com
6 Trần Công Lân   Chuyên trách 2221377 0977385940 conglanqn@gmail.com
7 Nguyễn Thị Phương Trang   Chuyên trách 2221377 0918464157 trang.nguyen61491@gmail.com
8 Võ Thị Hoa   Chuyên trách 2221348 0905571747 vohoatk@gmail.com
9 Ung Hồ Nguyên Cẩm   Chuyên trách 2221348 0985948114 camptcn@gmail.com
10 Phan Hùng Vĩnh   Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp 2221348 0912066348 hungvinhttg@gmail.com
11 Phan Thị Thu Thảo   Chuyên trách 2221377 0972539724 thaokhtvquangnam@gmail.com
12 Nguyễn Ngọc Tẩn   Lái xe   0905271590  
13 Nguyễn Thị Thanh Thu Trưởng Ban Phong trào UBMTTQ VN Kiêm nhiệm   0935189127 thumtqn@gmail.com
14 Phan Trọng Quang TP Kinh tế ngành, Sở KH&ĐT Kiêm nhiệm   0903594977 quangdpiqn@gmail.com
15 Dương Quốc Chiến CV phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính Kiêm nhiệm   0905181102 truongstcqnam@gmail.com
16 Đào Duy Minh Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Kiêm nhiệm   0914414674 minhquangnam@gmail.com
17 Lê Đăng Quang CV phòng kinh tế tổng hợp, VPUBND tỉnh Kiêm nhiệm  852757 0914647878 ledangquang89@gmail.com
18 Nguyễn Thị Minh Tâm CVC phòng Kinh tế ngành, VPUBND tỉnh Kiêm nhiệm 3852742 0818771156 minhtamvpub@gmail.com
19 Trần Thị Kim Phượng Phó Trưởng phòng Kiêm nhiệm   0931919499 kimphuongdh1gmai1.com
20 Nguyễn Hoàng Sang CV phòng Kiểm soát chi – Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiêm nhiệm   0905621698 sangksc1982@gmail.com
21 Đặng Ngọc Tú PTP Quy hoạch, Sở Xây dựng Kiêm nhiệm   0905430693 tudn@quangnam.gov.vn
22 Nguyễn Phúc Khương CV phòng Quản lý Hạ tầng, Sở Xây dựng Kiêm nhiệm   0975266167 khuongnp@quangnam.gov.vn
23 Đặng Hữu Linh CV phòng quản lý kết cấu hạ tầng, Sở GTVT Kiêm nhiệm   0977292747 danghuulinhdna@gmaill.com
24 Nguyễn Thanh Cao CV phòng QLCT thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0913419029 caont@quangnam.gov.vn
25 Trương Thị Thùy Trang CV phòng QLCT thủy lợi và Nước sạch nông thôn, Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0368703990 trangttt4@quangnam.gov.vn
26 Nguyễn Vũ Hoàng Ngân CV phòng quản lý năng lượng, Sở Công Thương Kiêm nhiệm   0914015444 nguyenvuhoangngan@gmail.com
27 Hồ Viết Đông CV phòng quản lý thương mại, Sở Công Thương Kiêm nhiệm   0905751101 ho.vietdong@yahoo.com
28 Nguyễn Song Toàn CV phòng quản lý đầu tư, Sở Công Thương Kiêm nhiệm   0979970026 songtoan87@gmail.com
29 Phạm Minh Thành CV Công tác Học sinh, sinh viên – Pháp chế, Sở GD&ĐT Kiêm nhiệm   0914978797 pmthanhsgdqnam@gmail.com
30 Mai Ký TP Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở VH, TT&DL Kiêm nhiệm   0905926869 maikyvhtt@gmail.com
31 Nguyễn Thị Linh Phượng PTP Quản Kiêm nhiệm   0937800973 phuongntl@quangnam.gov.vn
32 Đào Thị Thanh Thảo TP Bưu chính - Viễn thông, Sở TT&TT Kiêm nhiệm   0916379555 thaodtt@quangnam.gov.vn
33 Nguyễn Văn Hiệu PTP Công nghệ thông tin, Sở TT&TT Kiêm nhiệm   0983198737 hieunv@quangnam.gov.vn
34 Nguyễn Thị Thừa Thống kê viên chính, Cục Thống kê tỉnh Kiêm nhiệm   0973687273 ntthuaqna@gmail.com
35 Hồ Xuân Khanh PTP Bảo trợ xã hội, Sở LĐ - TB&XH Kiêm nhiệm   0905321125 khanh7408sld@gmail.com
36 Võ Văn Lân PTP Lao động - Việc làm, Sở LĐ - TB&XH Kiêm nhiệm   0913161507 lanvv@quangnam.gov.vn
37 Nguyễn Thị Mai PTP PTNT, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0987243109 maikinhte@gmail.com
38 Đặng Văn Hải CV phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế Kiêm nhiệm   0913469767 dangvanhai2360@gmail.com
39 Nguyễn Nữ Như Hiền CV phòng Tổng hợp, Chi cục BVMT, Sở TN&MT Kiêm nhiệm   0981981724 nhuhienmt@gmail.com
40 Nguyễn Cao Thống PTP Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Kiêm nhiệm   0905492775 thongsnv@gmail.com
41 Nguyễn Hồng Thắng CV phòng Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ Kiêm nhiệm   0918224276 nguyenhongthang@gmail.com
42 Nguyễn Mạnh Tuân Phó đội trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh Kiêm nhiệm   0905323828 doidiaphuong.pv28qna@gmail.com
43 Trương Thị Hạ PTP Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Kiêm nhiệm   0989415456 truongthihatp@gmail.com
44 Nguyễn Tâm Phương Phó Chánh Văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiêm nhiệm   0982992968 tamphuongqs968@gmail.com
45 Đồng Thị Dung CVC phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0935100299 dongdungts@gmail.com
46 Cao Tấn Thuấn CV phòng QLCL Nông lâm thủy sản, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0905914609 thuanthuysan@yahoo.com.vn
47 Nguyễn Thế Hùng TP Phát triển nông thôn, Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Kiêm nhiệm   0988193779 nthqn@yahoo.com
48 Trần Thị Diễm Phúc PTP Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ – TB&XH Kiêm nhiệm   0945501105 phucqs@gmail.com

 

Lượt xem:  1,172 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/