hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
2 Nghị định 107/2017/NĐ-CP 15/09/2017 Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
3 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
4 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 V/v cơ chế đặc thù trong quản lý trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
5 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
6 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DSTS giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 v/v quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
8 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP 07/07/2014 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Về một số chính sách phát triển thủy sản
9 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP 14/03/2014 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
10 45 2012/NĐ-CP 21/05/2012 Nghị định về Khuyến công
11 42 2012/NĐ-CP 11/05/2012 Nghị định về quản lý, sử dụng đất lúa
12 48 2010/NĐ-CP 07/05/2010 Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
13 41 2010/NĐ-CP 12/04/2010 Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
14 2 2010/NĐ-CP 08/01/2010 Nghị định về Khuyến nông
15 85 2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
16 69 2009/NĐ-CP 13/08/2009 Nghị định Quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất , bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
17 151 2007/NĐ-CP 10/10/2007 Nghị định Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
18 87 2005/NĐ-CP 11/07/2005 Nghị định Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
19 181 2004/NĐ-CP 29/10/2004 Nghị định về Thi hành Luật Đất đai
20 2 2003/NĐ-CP 14/01/2003 Nghị định về phát triển và quản lý chợ

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com