hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Chỉ thị số 14/CT-UBND 27/12/2021 Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Tổ chức đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm
2 Chỉ thị số 16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
3 Chỉ thị số 14/CT-TTg 24/03/2020 Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của TTCP Về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
4 Chỉ thị số 41-CT/TU 24/07/2019 Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 24/7/2019 của Tỉnh ủy Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
5 Chỉ thị số 07/CT-UBND 02/07/2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Tăng cường công tác chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6 Chỉ thị số 15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của TTCP Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
7 Chỉ thị số 12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của TTCP V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
8 Chỉ thị số 12/CT-TTg 22/05/2018 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của TTCP V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012
9 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN 07/08/2017 Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN ngày 07/8/2017 của Bộ NN&PTNT Về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
10 Chỉ thị số 04/CT-UBND 10/04/2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2017 Phát động phong trào thi đua "Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới" năm 2017 và giai đoạn 2016-2020
11 Chỉ thị số 36/CT-TTg 30/12/2016 Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 v/v Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
12 Chỉ thị số 10-CT/TW 15/12/2016 Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
13 Chỉ thị số 09/CT-UBND 28/05/2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/05/2015 v/v Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015
14 Chỉ thị số 07/CT-TTg 30/04/2015 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 v/v tăng cường các biện pháp xử lí nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công
15 Chỉ thị 06/CT-TTg 21/04/2015 Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 v/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2015
16 Chỉ thị 6771/CT-BNN-KH 21/08/2014 Chỉ thị 6771/CT-BNN-KH ngày 21/08/2014 v/v Xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
17 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 15/07/2014 Chỉ thị 18/CT-TTG ngày 15/7/2014 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
18 30 CT-TU 24/04/2013 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com