hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Chỉ thị số 09/CT-UBND
Ngày ban hành 28/05/2015
Người ký Ông Đinh Văn Thu- Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/05/2015 v/v Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 28/05/2015
Tài liệu đính kèm CT_09_UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com