hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT 20/05/2019 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của UBMT TQVN tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM
2 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT 24/04/2019 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban TĐ-KT Trung ương Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011-2020
3 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ 23/04/2019 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ 25/01/2018 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 25/01/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hướng dẫn Tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
5 Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT 17/07/2017 Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện
6 Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT 24/04/2017 Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT ngày 24/4/2017 của UBTW MTTQVN V/v Hướng dẫn, nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com