hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN 20/03/2024 Hướng dẫn số 08/HD-CĐN ngày 20/3/2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Nam Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024
2 Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V05 18/03/2024 Hướng dẫn số 04/HD-BCA-V05 ngày 18/3/2024 của Bộ Công an thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
3 Hướng dẫn số 1121/HD-SCT 26/06/2023 Hướng dẫn số 1121/HD-SCT ngày 26/6/2023 của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm để đánh giá, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thuộc Tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
4 Hướng dẫn số 1388/HD-SNN&PTNT 12/06/2023 Hướng dẫn số 1388/HD-SNN&PTNT nagyf 12/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Về việc thực hiện một số nội dung của bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại cấp huyện
5 Hướng dẫn số 01/HD-SXD 31/03/2023 Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc lập dự toán các công trình đầu tư xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2023 - 2025
6 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL 20/03/2023 Hướng dẫn số 10/HD-SVHTTDL ngày 20/3/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
7 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT 20/09/2022 Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của UBMTTQ VN Trung ương việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8 Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT 31/08/2022 Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - khen thưởng trung ương về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
9 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT 20/05/2019 Hướng dẫn số 64/HD-MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của UBMT TQVN tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM
10 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT 24/04/2019 Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban TĐ-KT Trung ương Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" giai đoạn 2011-2020
11 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ 23/04/2019 Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ ngày 23/4/2019 của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thực hiện các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, đổi tên cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ 25/01/2018 Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 25/01/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh Hướng dẫn Tổ chức Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới
13 Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT 17/07/2017 Hướng dẫn số 41/HD-MTTQ-BTT ngày 17/7/2017 của Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện
14 Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT 24/04/2017 Hướng dẫn số 78/HD-MTTW/BTT ngày 24/4/2017 của UBTW MTTQVN V/v Hướng dẫn, nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com