hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT
Ngày ban hành 31/08/2022
Người ký Ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban TĐ-KT trung ương
Trích yếu Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - khen thưởng trung ương về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành Ban Thi đua - khen thưởng trung ương
Ngày có hiệu lực 31/08/2022
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com