hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Quyết định số 4263/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu Hệ thống điện sau công tơ đấu nối về hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 2879/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu mặt đường bê tông đường dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (giai đoạn 2) các công trình xây dựng theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
4 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Khu thể thao xã
5 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Phòng học Trường THCS
6 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Chợ nông thôn - Nhà vệ sinh chợ - Nhà xe chợ
7 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Nhà văn hóa xã
8 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Trạm y tế xã
9 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 v/v Ban hành Thiết kế mẫu các công trình xây dựng phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
10 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu phòng học Trường Tiểu học
11 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu phòng học Trường Mẫu giáo
12 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên các Trường Tiểu học, THCS
13 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các Trường Tiểu học, THCS
14 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và Sân thể thao thôn
15 Quyết định số 3408/QĐ-UBND 22/09/2015 Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 v/v Sử dụng thiết kế mẫu và đơn giá các loại mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16 Quyết định số 2302/QĐ-UBND 26/06/2015 Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 v/v Ban hành đơn giá nhân công một số hạng mục công việc phục vụ lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh
17 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 v/v Ban hành quy định lập dự toán kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Công văn số 175/SXD-PQH 04/04/2014 Công văn số 175/SXD-PQH ngày 04/4/2014 v/v Giới thiệu thiết kế mẫu nhà ở nông thôn phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19 Quyết định số 1044/QĐ-UBND 02/04/2014 Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 v/v Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với kênh ống nhựa kín trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20 Quyết định số 372/QĐ-UBND 27/01/2014 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 v/v Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu các loại mặt đường giao thông ngõ, xóm, giao thông nội đồng được cứng hóa bằng cấp phối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com