hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thiết kế các mẫu nhà vùng núi cao của Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng nam 25/07/2023 Thiết kế các mẫu nhà vùng núi cao của Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Nam
2 Quyết định số 1030/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành Thiết kế mẫu Nhà đa năng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Bếp ăn Trường Mẫu giáo, Tiểu học xây dựng theo Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh
3 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Mẫu giáo
4 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Trung học cơ sở
5 Quyết định số 1031/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Thiết kế mẫu đơn nguyên ghép phòng học Trường Tiểu học
6 Quyết định số 4263/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định số 4263/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu Hệ thống điện sau công tơ đấu nối về hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Quyết định số 2879/QĐ-UBND 09/08/2017 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu mặt đường bê tông đường dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8 Quyết định số 2359/QĐ-UBND 30/06/2017 Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trạm bơm, ao gom nước nhĩ, thủy lợi hóa đất màu, hệ thống cấp nước sạch nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và kênh ống nhựa) trên địa bàn tỉnh
9 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 Phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (giai đoạn 2) các công trình xây dựng theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
10 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Khu thể thao xã
11 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Phòng học Trường THCS
12 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Chợ nông thôn - Nhà vệ sinh chợ - Nhà xe chợ
13 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Nhà văn hóa xã
14 Quyết định số 160/QĐ-UBND 13/01/2017 Thiết kế mẫu Trạm y tế xã
15 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 v/v Ban hành Thiết kế mẫu các công trình xây dựng phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
16 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu phòng học Trường Tiểu học
17 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu phòng học Trường Mẫu giáo
18 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu nhà công vụ cho giáo viên các Trường Tiểu học, THCS
19 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các Trường Tiểu học, THCS
20 Quyết định số 641/QĐ-UBND 23/02/2016 Thiết kế mẫu Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn và Sân thể thao thôn
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com