hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 2359/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trạm bơm, ao gom nước nhĩ, thủy lợi hóa đất màu, hệ thống cấp nước sạch nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và kênh ống nhựa) trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày có hiệu lực 30/06/2017
Tài liệu đính kèm QĐ_2359_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com