hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 48/TB-UBND 09/02/2018 Thông báo số 48/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
2 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 08/02/2018 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 08/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp đánh giá công tác năm 2017; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
3 Thông báo số 108/TB-BCĐ 17/11/2017 Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Nội dung và Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
4 Thông báo số 448/TB-UBND 07/11/2017 Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã nông thôn mới kiểu mẫu", giai đoạn 2017-2020
5 Thông báo số 408/TB-UBND 10/10/2017 Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
6 Thông báo số 06/TB-VPĐPNTM 27/09/2017 Thông báo số 06/TB-VPĐPNTM ngày 27/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh Danh sách học viên hoàn thành khóa học "Đào tạo từ xa về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới"
7 Thông báo số 333/TB-UBND 30/08/2017 Thông báo số 333/TB-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
8 Thông báo số 296/TB-UBND 14/08/2017 Thông báo số 296/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp với 02 huyện: Phú Ninh và Duy Xuyên về Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020
9 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 24/07/2017 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 24/7/2017 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi các địa phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020
10 Thông báo số 258/TB-UBND 13/07/2017 Thông báo số 258/TB-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị bàn về công tác tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
11 Thông báo số 246/TB-UBND 04/07/2017 Thông báo số 246/TB-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
12 Thông báo số 249/TB-UBND 04/07/2017 Thông báo số 249/TB-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị sơ kết 4 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
13 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 10/05/2017 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 10/5/2017 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017
14 Thông báo số 128/TB-UBND 12/04/2017 Thông báo số 128/TB-UBND ngày 12/4/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp bàn triển khai xây dựng Đề án Phát triển mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp
15 Thông báo số 122/TB-UBND 10/04/2017 Thông báo số 122/TB-UBND ngày 10/4/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh để nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới quí I/2017, nhiệm vụ công tác quí II/2017
16 Thông báo số 102/TB-UBND 24/03/2017 Thông báo số 102/TB-UBND ngày 24/3/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị đánh giá công tác phát triển làng nghề nông thôn; nhiệm vụ, giải pháp phát triển làng nghề gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến
17 Thông báo số 43/TB-UBND 16/02/2017 Thông báo số 43/TB-UBND ngày 16/02/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
18 Thông báo số 454/TB-UBND 19/10/2016 Thông báo số 454/TB-UBND ngày 19/10/2016 v/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam quý III năm 2016
19 Thông báo số 409/TB-UBND 19/09/2016 Thông báo số 409/TB-UBND ngày 19/9/2016 v/v Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp xử lý vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2016
20 Thông báo số 403/TB-VPĐP-TTHTQT 26/07/2016 Thông báo số 403/TB-VPĐP-TTHTQT ngày 26/7/2016 v/v Gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới
1234

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com