hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 412/TB-UBND 29/12/2023 Thông báo số 412/TB-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sơ kết phong trào thi đua “Quảng Nam Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh
2 Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM 27/09/2023 Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM ngày 27/9/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
3 Thông báo số 273/TB-UBND 05/09/2023 Thông báo số 273/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp, vốn đầu tư) của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, đơn vị thuộc khối tỉnh
4 Thông báo số 55/TB-SXD 13/07/2023 Thông báo số 55/TB-SXD ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5 Thông báo số 176/TB-UBND 05/06/2023 Thông báo số 176/TB-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp định kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
6 Thông báo số 67/TB-UBND 07/03/2023 Thông báo số 67/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2023
7 Thông báo số 20/TB-UBND 06/02/2023 Thông báo số 20/TB-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023
8 Thông báo số 315/TB-UBND 29/08/2022 Thông báo số 315/TB-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp về đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
9 Thông báo số 250/TB-UBND 04/07/2022 Thông báo số 250/TB-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh
10 Thông báo số 211/TB-UBND 10/06/2022 Thông báo số 211/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp bàn về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách các cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
11 Thông báo số 205/TB-UBND 08/06/2022 Thông báo số 205/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về ết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe 06 huyện miền núi và các Sở, ngành liên quan báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025
12 Thông báo số 139/TB-VPCP 10/05/2022 Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
13 Thông báo số 62/TB-UBND 08/03/2022 Thông báo số 62/TB-UBND ngày 08/03/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và các vấn đề có liên quan
14 Thông báo số 43/TB-UBND 21/02/2022 Thông báo số 43/TB-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
15 Thông báo số 39/TB-UBND 16/02/2022 Thông báo số 39/TB-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận cuộc họp giao ban ngày 14/02/2022 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 Thông báo số: 579/TB-UBND 29/12/2021 Thông báo số: 579/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022
17 Thông báo số 494/ /TB-UBND 29/10/2021 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương khi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
18 Thông báo số 379/TB-UBND 27/08/2021 Thông báo số 379/TB-UBND ngày 27/8/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021
19 Thông báo số 343/TB-UBND 17/08/2021 Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2021
20 Thông báo số 132/TB-VPCP 29/05/2021 Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/5/2021 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
1234567

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com