hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM 28/11/2018 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương giúp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
2 Thông báo số 345/TB-UBND 13/09/2018 Thông báo số 345/TB-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"
3 Thông báo số 336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
4 Thông báo số 324/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
5 Thông báo số 316/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh
6 Thông báo số 310/TB-VPCP 24/08/2018 Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của VPCP Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020
7 Thông báo số 305/TB-UBND 22/08/2018 Thông báo số 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
8 Thông báo số 298/TB-UBND 17/08/2018 Thông báo số 298/TB-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến
9 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
10 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
11 Thông báo số 201/TB-UBND 15/06/2018 Thông báo số 201/TB-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030"
12 Thông báo số 198/TB-UBND 14/06/2018 Thông báo số 198/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
13 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 21/05/2018 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
14 Thông báo số 164/TB-UBND 16/05/2018 Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
15 Thông báo số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
16 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 30/03/2018 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 30/3/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tại cuộc họp cán bộ chuyên trách quí I năm 2018
17 Thông báo số 105/TB-VPCP 16/03/2018 Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của VPCP Kết luận của Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
18 Thông báo số 72/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo số 72/TB-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19 Thông báo số 48/TB-UBND 09/02/2018 Thông báo số 48/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
20 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 08/02/2018 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 08/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp đánh giá công tác năm 2017; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12345

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com