hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
2 Thông báo số 201/TB-UBND 15/06/2018 Thông báo số 201/TB-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị trực tuyến triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030"
3 Thông báo số 198/TB-UBND 14/06/2018 Thông báo số 198/TB-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 và giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
4 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 21/05/2018 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tại Hội nghị Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
5 Thông báo số 164/TB-UBND 16/05/2018 Thông báo số 164/TB-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2018
6 Thông báo số 173/TB-VPCP 10/05/2018 Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
7 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 30/03/2018 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 30/3/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tại cuộc họp cán bộ chuyên trách quí I năm 2018
8 Thông báo số 105/TB-VPCP 16/03/2018 Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của VPCP Kết luận của Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
9 Thông báo số 72/TB-UBND 09/03/2018 Thông báo số 72/TB-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
10 Thông báo số 48/TB-UBND 09/02/2018 Thông báo số 48/TB-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030"
11 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 08/02/2018 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 08/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp đánh giá công tác năm 2017; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
12 Thông báo số 108/TB-BCĐ 17/11/2017 Thông báo số 108/TB-BCĐ ngày 17/11/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh Nội dung và Thể lệ Cuộc thi "Sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam"
13 Thông báo số 448/TB-UBND 07/11/2017 Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã nông thôn mới kiểu mẫu", giai đoạn 2017-2020
14 Thông báo số 408/TB-UBND 10/10/2017 Thông báo số 408/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017
15 Thông báo số 06/TB-VPĐPNTM 27/09/2017 Thông báo số 06/TB-VPĐPNTM ngày 27/9/2017 của VPĐPNTM tỉnh Danh sách học viên hoàn thành khóa học "Đào tạo từ xa về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới"
16 Thông báo số 333/TB-UBND 30/08/2017 Thông báo số 333/TB-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
17 Thông báo số 296/TB-UBND 14/08/2017 Thông báo số 296/TB-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp với 02 huyện: Phú Ninh và Duy Xuyên về Kế hoạch thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020
18 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM 24/07/2017 Thông báo số 04/TB-VPĐPNTM ngày 24/7/2017 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi các địa phương triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020
19 Thông báo số 258/TB-UBND 13/07/2017 Thông báo số 258/TB-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị bàn về công tác tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020
20 Thông báo số 246/TB-UBND 04/07/2017 Thông báo số 246/TB-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
1234

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com