hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM 26/11/2019 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM ngày 26/11/2019 của VPĐPNTM tỉnh Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
2 Thông báo số 384/TB-UBND 22/11/2019 Thông báo số 384/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBDN tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng NTM, di dời trụ điện, viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nới có quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM
3 Thông báo số 339/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo số 339/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Danh sách các thôn phấn đấu "Thôn đạt chuẩn NTM" ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
4 Thông báo số 6485/TB-BNN-VP 05/09/2019 Thông báo số 6485/TB-BNN-VP ngày 05/9/2019 của Bộ NN&PTNT Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
5 Thông báo số 221/TB-UBND 25/06/2019 Thông báo số 221/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
6 Thông báo số 168/TB-UBND 14/05/2019 Thông báo số 168/TB-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
7 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 24/04/2019 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 24/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
8 Thông báo số 74/TB-UBND 13/03/2019 Thông báo số 74/TB-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020
9 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 25/01/2019 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 25/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
10 Thông báo số 19/TB-VPCP 11/01/2019 Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 11/01/2019 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới"
11 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM 28/11/2018 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM ngày 28/11/2018 của VPĐPNTM tỉnh Phân công thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương giúp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2018-2020
12 Thông báo số 345/TB-UBND 13/09/2018 Thông báo số 345/TB-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"
13 Thông báo số 336/TB-VPCP 04/09/2018 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
14 Thông báo số 324/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư
15 Thông báo số 316/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh
16 Thông báo số 310/TB-VPCP 24/08/2018 Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của VPCP Kết luận của PTTg Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020
17 Thông báo số 305/TB-UBND 22/08/2018 Thông báo số 305/TB-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Danh sách các xã được chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
18 Thông báo số 298/TB-UBND 17/08/2018 Thông báo số 298/TB-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến
19 Thông báo số 289/TB-VPCP 14/08/2018 Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng NTM tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững
20 Thông báo số 268/TB-VPCP 31/07/2018 Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
12345

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com