hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Thông báo số 11/TB-UBND 12/01/2021 Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025
2 Thông báo số 466/TB-UBND 24/12/2020 Thông báo số 466/TB-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM và Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3 Thông báo số 463/TB-UBND 22/12/2020 Thông báo số 463/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua "Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020; định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
4 Thông báo số 462/TB-UBND 22/12/2020 Thông báo số 462/TB-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020 và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn lao động giai đoạn 2016-2020
5 Thông báo số 407/TB-UBND 04/11/2020 Thông báo số 407/TB-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến hết quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020
6 Thông báo số 345/TB-UBND 09/09/2020 Thông báo số 345/TB-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về tiến độ, khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2020 và dự kiến mục tiêu, kế hoạch năm 2021
7 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM 26/08/2020 Thông báo số 09/TB-VPĐPNTM ngày 26/8/2020 của VPĐPNTM tỉnh V/v triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử (Email) công vụ quang nam.gov.vn tại Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
8 Thông báo số 321/TB-UBND 25/08/2020 Thông báo số 321/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh Điều chỉnh lộ trình các xã phấn đấu đạt chuẩn "Xã NTM nâng cao" và "Xã NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
9 Thông báo số 273/TB-UBND 27/07/2020 Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid 19
10 Thông báo số 239/TB-VPCP 14/07/2020 Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 14/7/2020 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM
11 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM 23/06/2020 Thông báo số 03/TB-VPĐPNTM ngày 23/6/2020 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp năm 2020
12 Thông báo số 726-TB/TU 31/03/2020 Thông báo số 726-TB/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
13 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM 17/01/2020 Thông báo số 01/TB-VPĐPNTM ngày 17/01/2020 của VPĐPNTM tỉnh Kết luận của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
14 Thông báo số 449/TB-VPCP 30/12/2019 Thông báo số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2019 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
15 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM 26/11/2019 Thông báo số 08/TB-VPĐPNTM ngày 26/11/2019 của VPĐPNTM tỉnh Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
16 Thông báo số 383/TB-UBND 22/11/2019 Thông báo số 383/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
17 Thông báo số 384/TB-UBND 22/11/2019 Thông báo số 384/TB-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng NTM, di dời trụ điện, viễn thông và nội dung hỗ trợ các xã, thôn nới có quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải cấp huyện, cấp vùng để xây dựng NTM
18 Thông báo số 339/TB-UBND 16/10/2019 Thông báo số 339/TB-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Danh sách các thôn phấn đấu "Thôn đạt chuẩn NTM" ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
19 Thông báo số 6485/TB-BNN-VP 05/09/2019 Thông báo số 6485/TB-BNN-VP ngày 05/9/2019 của Bộ NN&PTNT Kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại Hội nghị Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019
20 Thông báo số 221/TB-UBND 25/06/2019 Thông báo số 221/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
123456

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com