hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 55/TB-SXD
Ngày ban hành 13/07/2023
Người ký Ông Huỳnh Ngọc Bá - PGĐ Sở Xây dựng Quảng Nam
Trích yếu Thông báo số 55/TB-SXD ngày 13/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/07/2023
Tài liệu đính kèm Thông báo số 55/TB-SXD
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com