hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nhập từ khoá (hoặc số hiệu văn bản):
STTTiêu đềNgày ban hànhTrích yếu
1 Giấy mời số 05/GM-BTC 13/12/2021 Giấy mời số 05/GM-BTC ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” về Hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp”
2 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM 03/07/2019 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 03/7/2019 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM; xây dựng kế hoạch thôn đạt chuẩn NTM theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng và quy trình đánh giá, xét, công nhận thôn đạt chuẩn NTM
3 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM 16/04/2019 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM ngày 16/4/2019 của VPĐPNTM tỉnh V/v mời dự Hội nghị toàn tỉnh Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2019
4 Giấy mời số 01/GM-VPĐPNTM 18/01/2019 Giấy mời số 01/GM-VPĐPNTM ngày 18/01/2019 của VPĐPNTM tỉnh Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
5 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM 11/05/2018 Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM ngày 11/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
6 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM 21/02/2018 Giấy mời số 02/GM-VPĐPNTM ngày 21/02/2018 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn rà soát Kế hoạch trung hạn, quản lý đầu tư và thanh, quyết toán vốn đầu tư trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
7 Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM 08/12/2017 Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM ngày 08/12/2017 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn hướng dẫn nhập số liệu vào "Phần mềm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM"
8 Giấy mời số 967/GM-UBND 07/12/2017 Giấy mời số 967/GM-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và Phong trào "Làng mới của Hàn Quốc"
9 Giấy mời số 755/GM-UBND 20/09/2017 Giấy mời số 755/GM-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Họp giao ban trực tuyến Chương trình NTM trong 9 tháng đầu năm 2017
10 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM 15/08/2017 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Tập huấn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn NTM; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn "Khu dân cư NTM kiểu mẫu"
11 Giấy mời số 06/GM-VPĐPNTM 22/06/2017 Giấy mời số 06/GM-VPĐPNTM ngày 22/6/2017 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn, hướng dẫn rà soát, đánh giá và thẩm tra các tiêu chí NTM cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020 (đợt 2) và các xã trên địa bàn tỉnh
12 Giấy mời số 05/GM-VPĐPNTM 25/04/2017 Giấy mời số 05/GM-VPĐPNTM ngày 25/4/2017 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
13 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM 31/03/2017 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 31/3/2017 Tập huấn, hướng dẫn rà soát, đánh giá và thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2018-2020
14 Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM 14/06/2016 Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM ngày 14/6/2016 v/v Tập huấn, hướng dẫn công tác đánh giá, thẩm tra các tiêu chí NTM cho các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020
15 Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM 14/06/2016 Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM ngày14/6/2016 v/v Tập huấn, hướng dẫn công tác đánh giá, thẩm tra các tiêu chí NTM cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
16 Giấy mời số 08/GM-VPĐPNTM 10/06/2016 Giấy mời số 08/GM-VPĐPNTM ngày 10/6/2016 v/v Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đầu tư và thanh quyết toán vốn thực hiện Chương trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
17 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM 23/05/2016 Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM ngày 23/5/2016 v/v Đánh giá kết quả thực hiện Quí I và tháng 4+5/2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến
18 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM 22/03/2016 Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 22/3/2016 v/v Họp giao ban đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
19 Giấy mời số 84/GM-UBND 22/02/2016 Giấy mời số 84/GM-UBND ngày 22/02/2016 v/v Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
20 Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM 06/08/2015 Giấy mời số 09/GM-VPĐPNTM ngày 6/8/2015 v/v Thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
12

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com