hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 84/GM-UBND
Ngày ban hành 22/02/2016
Người ký Ông Trương Công Trân-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 84/GM-UBND ngày 22/02/2016 v/v Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 5 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 22/02/2016
Tài liệu đính kèm GM_84_GM-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com