hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 31/03/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP chuyên trách VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 31/3/2017 Tập huấn, hướng dẫn rà soát, đánh giá và thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 31/03/2017
Tài liệu đính kèm GM_04_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com