hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 967/GM-UBND
Ngày ban hành 07/12/2017
Người ký Ông Trương Công Trân - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 967/GM-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và Phong trào "Làng mới của Hàn Quốc"
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 07/12/2017
Tài liệu đính kèm GM_967_GM-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com