hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 23/05/2016
Người ký Ông Lê Muộn - CVP VPĐP NTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 07/GM-VPĐPNTM ngày 23/5/2016 v/v Đánh giá kết quả thực hiện Quí I và tháng 4+5/2016, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 23/05/2016
Tài liệu đính kèm GM_07_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com