hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 22/03/2016
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó CVP VPĐP tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 04/GM-VPĐPNTM ngày 22/3/2016 v/v Họp giao ban đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
Ngày có hiệu lực 22/03/2016
Tài liệu đính kèm GM_04_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com