hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 06/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 22/06/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP chuyên trách VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 06/GM-VPĐPNTM ngày 22/6/2017 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn, hướng dẫn rà soát, đánh giá và thẩm tra các tiêu chí NTM cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020 (đợt 2) và các xã trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 22/06/2017
Tài liệu đính kèm GM_06_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com