hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 05/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 25/04/2017
Người ký Ông Lê Muộn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 05/GM-VPĐPNTM ngày 25/4/2017 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
Ngày có hiệu lực 25/04/2017
Tài liệu đính kèm GM_05_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com