hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 08/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 10/06/2016
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách
Trích yếu Giấy mời số 08/GM-VPĐPNTM ngày 10/6/2016 v/v Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ đầu tư và thanh quyết toán vốn thực hiện Chương trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/06/2016
Tài liệu đính kèm GM_08_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com