hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 11/05/2018
Người ký Ông Lê Muộn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 03/GM-VPĐPNTM ngày 11/5/2018 của VPĐPNTM tỉnh Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 11/05/2018
Tài liệu đính kèm GM_03_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com