hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM
Ngày ban hành 08/12/2017
Người ký Ông Đỗ Vạn Lộc - PCVP VPĐPNTM tỉnh
Trích yếu Giấy mời số 10/GM-VPĐPNTM ngày 08/12/2017 của VPĐPNTM tỉnh Tập huấn hướng dẫn nhập số liệu vào "Phần mềm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM"
Cơ quan ban hành Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/12/2017
Tài liệu đính kèm GM_10_GM-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com