hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 211/TB-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Người ký Ông Nguyễn Ngọc Nam - P. Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 211/TB-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp bàn về tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách các cấp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 10/06/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 211/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com