hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 43/TB-UBND
Ngày ban hành 21/02/2022
Người ký Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 43/TB-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 21/02/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 43/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com