hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 176/TB-UBND
Ngày ban hành 05/06/2023
Người ký Ông Đinh Văn Vũ - PCVP UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Thông báo số 176/TB-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp định kỳ nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 05/06/2023
Tài liệu đính kèm Thông báo số 176/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com