hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 494/ /TB-UBND
Ngày ban hành 29/10/2021
Người ký Ông Võ Văn Viên - PCVP UBND tỉnh
Trích yếu Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc
với các ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương
khi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/10/2021
Tài liệu đính kèm Thông báo số 494/ /TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com