hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 343/TB-UBND
Ngày ban hành 17/08/2021
Người ký Ông Lê Ngọc Quảng - PCVP UBND tỉnh Quảng Nam
Trích yếu Thông báo số 343/TB-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 17/08/2021
Tài liệu đính kèm Thông báo số 343/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com