hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 205/TB-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Người ký Ông Võ Văn Viên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 205/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về ết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe 06 huyện miền núi và các Sở, ngành liên quan báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 08/06/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 205/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com