hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 62/TB-UBND
Ngày ban hành 08/03/2022
Người ký Ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 62/TB-UBND ngày 08/03/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 (Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp với các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo về kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022 và các vấn đề có liên quan
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 08/03/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 62/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com