hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 250/TB-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Người ký Ông Nguyễn Như Công - Chánh văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 250/TB-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 tại cuộc họp về nội dung các Đề án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 04/07/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 250/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com