hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số: 579/TB-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Người ký Ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số: 579/TB-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông
nghiệp, nông thôn năm 2021 và triển khai Kế hoạch năm 2022
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 29/12/2021
Tài liệu đính kèm Thông báo số: 579/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com