hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 39/TB-UBND
Ngày ban hành 16/02/2022
Người ký Ông Nguyễn Như Công - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trích yếu Thông báo số 39/TB-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận cuộc họp giao ban ngày 14/02/2022 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 16/02/2022
Tài liệu đính kèm Thông báo số 39/TB-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com