hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM
Ngày ban hành 27/09/2023
Người ký Ông Ngô Tấn - Chánh Văn phòng ĐP NTM tỉnh Q. Nam
Trích yếu Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM ngày 27/9/2023 của Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành Văn phòng ĐP NTM tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 27/09/2023
Tài liệu đính kèm Thông báo số 11/TB-VPĐPNTM
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com