hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 160/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/01/2017
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Thiết kế mẫu Trạm y tế xã
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Ngày có hiệu lực 13/01/2017
Tài liệu đính kèm Trạm y tế xã
Văn bản liên quan

https://drive.google.com/file/d/1WZOPSvllfdBx_eNOcC4mW-kOQO3V661p/view?usp=sharing

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com