hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Số ký hiệu Quyết định số 641/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2016
Người ký Ông Lê Trí Thanh - PCT UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 v/v Ban hành Thiết kế mẫu các công trình xây dựng phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Ngày có hiệu lực 23/02/2016
Tài liệu đính kèm QĐ_641_QĐ-UBND
Văn bản liên quan

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com